EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 54, 19. veebruar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.054.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 54

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
19. veebruar 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 467. istungjärk 8. ja 9. detsembril 2010

2011/C 054/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Energiastrateegia aastateks 2011–2020”

1

2011/C 054/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kandidaatriik Island” (ettevalmistav arvamus)

8

2011/C 054/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antava riigiabi kohta” (omaalgatuslik arvamus)

15

2011/C 054/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi põllumajandus- ja toiduainesektori varustuskindlus” (omaalgatuslik arvamus)

20

2011/C 054/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi ja Venemaa suhted” (omaalgatuslik arvamus)

24


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 467. istungjärk 8 ja 9. detsembril 2010

2011/C 054/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”KOM(2010) 507 lõplik – 2010/0260 (COD)

31

2011/C 054/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”KOM(2010) 508 lõplik – 2010/0261 (COD)

32

2011/C 054/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta”KOM(2010) 510 lõplik – 2010/0264 (COD)

33

2011/C 054/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta”KOM(2010) 506 lõplik – 2010/0259 (COD)

34

2011/C 054/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 460/2004 (millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet) seoses selle kestusega”KOM(2010) 520 lõplik – 2010/0274 (COD)

35

2011/C 054/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda”KOM(2010) 550 lõplik – 2010/0282 (COD)

36

2011/C 054/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta”KOM(2010) 289 lõplik -2010/0160 (COD)

37

2011/C 054/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/… põllu- ja metsatöömasinate tunnustamise kohta”KOM(2010) 395 lõplik – 2010/0212 (COD)

42

2011/C 054/14

„Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta”KOM(2010) 484 lõplik - 2010/0250 (COD)

44

2011/C 054/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet”KOM(2010) 392 lõplik - 2010/0215 (COD)

48

2011/C 054/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist”KOM(2010) 375 lõplik – 2010/0208 (COD)

51

2011/C 054/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalne tegevuskava””KOM(2010) 245 lõplik

58


ET

 

Top