EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 2011. gada 19. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.054.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 54

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 19. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

467. plenārsesija 2010. gada 8. un 9. decembrī

2011/C 054/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu par tematu “Enerģētikas stratēģija 2011.–2020. gadam”

1

2011/C 054/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu par tematu “Islande kandidātvalsts statusā” (izpētes atzinums)

8

2011/C 054/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2011/C 054/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Piegādes drošība lauksaimniecības un pārtikas nozarē Eiropas Savienībā” (pašiniciatīvas atzinums)

20

2011/C 054/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Krievijas attiecības” (pašiniciatīvas atzinums)

24


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

467. plenārsesija 2010. gada 8. un 9. decembrī

2011/C 054/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām”COM(2010) 507 galīgā redakcija – 2010/0260 (COD)

31

2011/C 054/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu”COM(2010) 508 galīgā redakcija – 2010/0261 (COD)

32

2011/C 054/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem”COM(2010) 510 galīgā redakcija – 2010/0264 (COD)

33

2011/C 054/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju”COM(2010) 506 galīgā redakcija – 2010/0259 (COD)

34

2011/C 054/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulā (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, izdara grozījumus attiecībā uz aģentūras darbības termiņu”COM(2010) 520 galīgā redakcija – 2010/0274 (COD)

35

2011/C 054/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par piekļuves nosacījumiem publiskajam regulētajam pakalpojumam, ko piedāvā globālā satelītu radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu”COM(2010) 550 galīgā redakcija – 2010/0282 (COD)

36

2011/C 054/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām”COM(2010) 289 galīgā redakcija — 2010/0160 (COD)

37

2011/C 054/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. …/2010 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu”COM(2010) 395 galīgā redakcija — 2010/0212 (COD)

42

2011/C 054/14

Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komitejas Atzinums par tematu“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem”COM(2010) 484 galīgā redakcija–2010/0250 (COD)

44

2011/C 054/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā”COM(2010) 392 galīgā redakcija – 2010/0215 (COD)

48

2011/C 054/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK”COM(2010) 375 galīgā redakcija — 2010/0208 (COD)

51

2011/C 054/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālā programma Eiropai””COM(2010) 245 galīgā redakcija

58


LV

 

Top