EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 54, 19 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.054.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 54

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
19 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

467-а пленарна сесия, проведена на 8 и 9 декември 2010 г.

2011/C 054/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергийна стратегия за периода 2011—2020 г.“

1

2011/C 054/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Исландия като страна кандидатка“ (проучвателно становище)

8

2011/C 054/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини“ (становище по собствена инициатива)

15

2011/C 054/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Сигурност на доставките в селското стопанство и хранителната промишленост в ЕС“ (становище по собствена инициатива)

20

2011/C 054/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията между ЕС и Русия“ (становище по собствена инициатива)

24


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

467-а пленарна сесия, проведена на 8 и 9 декември 2010 г.

2011/C 054/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици“COM(2010) 507 окончателен — 2010/0260 (COD)

31

2011/C 054/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства“COM(2010) 508 окончателен — 2010/0261 (COD)

32

2011/C 054/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея“COM(2010) 510 окончателен — 2010/0264 (COD)

33

2011/C 054/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт“COM(2010) 506 окончателен — 2010/0259 (COD)

34

2011/C 054/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, по отношение на срока на съществуване на агенцията“COM(2010) 520 окончателен — 2010/0274 (COD)

35

2011/C 054/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео““COM(2010) 550 окончателен — 2010/0282 (COD)

36

2011/C 054/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг“COM(2010) 289 окончателен — 2010/0160 (COD)

37

2011/C 054/13

С Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства“COM(2010) 395 окончателен — 2010/0212 (COD)

42

2011/C 054/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции“COM(2010) 484 окончателен — 2010/0250 (COD)

44

2011/C 054/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на информация в наказателните производства“COM(2010) 392 окончателен — 2010/0215 (COD)

48

2011/C 054/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия“СOM(2010) 375 окончателен — 2010/0208 (COD)

51

2011/C 054/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Еurope“)“COM(2010) 245 окончателен

58


BG

 

Top