Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 54, 2011m. vasaris 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.054.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 54

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. vasario 19d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

467-oji plenarinė sesija, 2010 m. gruodžio 8, 9 d.

2011/C 054/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 2011–2020 m. energetikos strategijos

1

2011/C 054/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Islandijos kaip šalies kandidatės (tiriamoji nuomonė)

8

2011/C 054/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti (nuomonė savo iniciatyva)

15

2011/C 054/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl tiekimo saugumo ES žemės ūkio ir maisto sektoriuose (nuomonė savo iniciatyva)

20

2011/C 054/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Rusijos santykių (nuomonė savo iniciatyva)

24


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

467-oji plenarinė sesija, 2010 m. gruodžio 8, 9 d.

2011/C 054/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (COM (2010) 507 galutinis – 2010/0260 (COD))

31

2011/C 054/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų (COM(2010) 508 galutinis – 2010/0261 (COD))

32

2011/C 054/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pasiūlymo dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (COM(2010) 510 galutinis – 2010/0264 (COD))

33

2011/C 054/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti (COM (2010) 506 galutinis – 2010/0259 (COD))

34

2011/C 054/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu (COM(2010) 520 galutinis – 2010/0274 (COD))

35

2011/C 054/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos (COM(2010) 550 galutinis – 2010/0282 (COD))

36

2011/C 054/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (COM (2010) 289 galutinis – 2010/0160 (COD))

37

2011/C 054/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/… dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo (COM(2010) 395 galutinis – 2010/0212 (COD))

42

2011/C 054/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (COM(2010) 484 galutinis – 2010/0250 (COD))

44

2011/C 054/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (COM(2010) 392 galutinis – 2010/0215 (COD))

48

2011/C 054/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą (COM (2010) 375 galutinis – 2010/0208 (COD))

51

2011/C 054/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“(COM(2010) 245 galutinis)

58


LT

 

Top