EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 54, 19. helmikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.054.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 54

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
19. helmikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

467. täysistunto 8. ja 9. joulukuuta 2010

2011/C 054/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energiastrategia vuosiksi 2011–2020”

1

2011/C 054/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Islanti jäsenehdokasvaltiona” (valmisteleva lausunto)

8

2011/C 054/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus valtiontuesta kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

15

2011/C 054/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maatalouden ja elintarvikesektorin huoltovarmuus Euroopan unionissa” (oma-aloitteinen lausunto)

20

2011/C 054/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ja Venäjän suhteet” (oma-aloitteinen lausunto)

24


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

467. täysistunto 8 ja 9 joulukuuta 2010

2011/C 054/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä”KOM(2010) 507 lopullinen – 2010/0260 COD

31

2011/C 054/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä”KOM(2010) 508 lopullinen – 2010/0261 COD

32

2011/C 054/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista”KOM(2010) 510 lopullinen – 2010/0264 COD

33

2011/C 054/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä”KOM(2010) 506 lopullinen – 2010/0259 COD

34

2011/C 054/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 460/2004 muuttamisesta viraston toimikauden keston osalta”KOM(2010) 520 lopullinen – 2010/0274 COD

35

2011/C 054/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä”KOM(2010) 550 lopullinen – 2010/0282 COD

36

2011/C 054/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta”KOM(2010) 289 lopullinen – 2010/0160 COD

37

2011/C 054/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/… maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä”KOM(2010) 395 lopullinen – 2010/0212 COD

42

2011/C 054/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä”KOM(2010) 484 lopullinen – 2010/0250 COD

44

2011/C 054/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi …/…/EU tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä”KOM(2010) 392 lopullinen – 2010/0215 COD

48

2011/C 054/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan”KOM(2010) 375 lopullinen – 2010/0208 COD

51

2011/C 054/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan digitaalistrategia”KOM(2010) 245 lopullinen

58


FI

 

Top