EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3821

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3821/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1385/88 om særlige regler for anvendelsen af ordningen med importlicenser for surkirsebær, friske, med oprindelse i Jugoslavien

EFT L 366 af 29.12.1990, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3821/oj

31990R3821

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3821/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1385/88 om særlige regler for anvendelsen af ordningen med importlicenser for surkirsebær, friske, med oprindelse i Jugoslavien

EF-Tidende nr. L 366 af 29/12/1990 s. 0045 - 0045
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 36 s. 0055
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 36 s. 0055


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3821/90

af 19. december 1990

om aendring af forordning (EOEF) nr. 1385/88 om saerlige regler for anvendelsen af ordningen med importlicenser for surkirsebaer, friske, med oprindelse i Jugoslavien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1200/88 af 28. april 1988 om indfoerelse af en overvaagningsmekanisme ved indfoersel af surkirsebaer, friske, med oprindelse i Jugoslavien (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1656/90 (2), saerlig artikel 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Fra overgangsperiodens anden etape gaelder importlicensordningen fastlagt ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1385/88 (3) og aendret ved forordning (EOEF) nr. 1663/90 (4) for Portugal; som foelge heraf boer denne forordning aendres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 1385/88 ophaeves stk. 2.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1991.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 115 af 3. 5. 1988, s. 7.

(2) EFT nr. L 155 af 21. 6. 1990, s. 5.

(3) EFT nr. L 128 af 21. 5. 1988, s. 19.

(4) EFT nr. L 155 af 21. 6. 1990, s. 20.

Top