EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_036_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 36


FI

 

03 Maatalous - Nide 36

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1990 L 351 0044
 

31990R3625

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3625/90, annettu 14 päivänä joulukuuta 1990, oliiviöljyalan liittymistasausmaksujärjestelmän soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3483/90 muuttamisesta

3

 
1990 L 353 0008
 

31990R3570

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3570/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, Saksan maataloustilastoja koskevista poikkeuksista Saksan yhdistymisen vuoksi

5

 
1990 L 356 0015
 

31990R3665

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3665/90, annettu 18 päivänä joulukuuta 1990, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

7

 
1990 L 356 0017
 

31990R3667

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3667/90, annettu 18 päivänä joulukuuta 1990, tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen makeiden bataattien ja maniokkitärkkelyksen tuonnissa sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1759/88 muuttamisesta

8

 
1990 L 357 0029
 

31990R3691

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3691/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, asetuksen N:o 470/67/ETY muuttamisesta interventioelinten suorittamassa paddy- eli raakariisin haltuunotossa huomioon otettavien perusteiden osalta

9

 
1990 L 358 0049
 

31990R3717

 

Komission asetus (ETY) N:o 3717/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, Jugoslaviasta peräisin olevien hapankirsikkajalosteiden tuontitodistusten soveltamista koskevista täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 4061/88 muuttamisesta

11

 
1990 L 358 0051
 

31990R3718

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3718/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, asetuksen (ETY) N:o 1796/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien viljeltyjen säilöttyjen herkkusienien tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1707/90 muuttamisesta

13

 
1990 L 362 0002
 

31990R3639

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3639/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, voin yhteisen hinnan soveltamisesta Portugalissa

15

 
1990 L 362 0003
 

31990R3640

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3640/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, Portugalin liittymisen toisen vaiheen aikana maito- ja maitotuotealalla sovellettavien liittymistasausmaksujen järjestelmää koskevista yleisistä säännöistä

16

 
1990 L 362 0005
 

31990R3641

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3641/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

18

 
1990 L 362 0010
 

31990R3644

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3644/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 985/68 muuttamisesta

20

 
1990 L 362 0011
 

31990R3645

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3645/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, naudanliha-alan yhteisten hintojen soveltamisesta Portugalissa

21

 
1990 L 362 0022
 

31990R3650

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3650/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, hedelmiä ja vihanneksia koskevien yhteisten laatuvaatimusten soveltamisen vahvistamistoimenpiteistä Portugalissa

22

 
1990 L 362 0024
 

31990R3651

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3651/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, Portugalin ja muiden jäsenvaltioiden välisen tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yleisistä säännöistä

24

 
1990 L 362 0027
 

31990R3652

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3652/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta Jugoslaviasta peräisin olevien tuoreiden hapankirsikoiden tuonnissa annetun asetuksen (ETY) N:o 1200/88 muuttamisesta

27

 
1990 L 362 0031
 

31990R3654

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3654/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, Portugalin liittymisen toisen vaiheen aikana viljoihin ja riisiin sovellettavien liittymistasausmaksujen järjestelmää koskevista yleisistä säännöistä

28

 
1990 L 362 0035
 

31990R3657

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3657/90, annettu 11 päivänä joulukuuta 1990, yhteisen hinnan soveltamisesta teurastettujen sikojen osalta Portugalissa

30

 
1990 L 363 0051
 

31990L0667

 

Neuvoston direktiivi 90/667/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta (90/667/ETY)

31

 
1990 L 364 0008
 

31990R3778

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3778/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, kohdealueiden määrittämisestä tukien soveltamiseksi muna- ja siipikarjanliha-aloilla annetun asetuksen (ETY) N:o 1175/81 kumoamisesta

41

 
1990 L 364 0009
 

31990R3779

 

Komission asetus (ETY) N:o 3779/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, Saksan yhdistymisen jälkeen muna- ja siipikarjanliha-aloilla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä

42

 
1990 L 364 0021
 

31990R3784

 

Komission asetus (ETY) N:o 3784/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen täysikasvuisten nautojen hintojen määrittämisestä ja eräiden muiden nautojen hintaselvityksestä yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 610/77 muuttamisesta

44

 
1990 L 364 0023
 

31990R3785

 

Komission asetus (ETY) N:o 3785/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/80 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 19/82 muuttamisesta

47

 
1990 L 364 0026
 

31990R3787

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3787/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, yhteisön sianliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2123/89 muuttamisesta

48

 
1990 L 365 0005
 

31990R3792

 

Komission asetus (ETY) N:o 3792/90, annettu 21 päivänä joulukuuta 1990, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisedellytyksistä sianliha-alalla

49

 
1990 L 366 0041
 

31990R3819

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3819/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, Portugalin ja muiden jäsenvaltioiden välisen tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

52

 
1990 L 366 0045
 

31990R3821

 

Komission asetus (ETY) N:o 3821/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, tuontitodistusjärjestelmän soveltamista Jugoslaviasta peräisin oleviin tuoreisiin hapankirsikoihin koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1385/88 muuttamisesta

55

 
1990 L 366 0058
 

31990R3826

 

Komission asetus (ETY) N:o 3826/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, tiettyjen viinialaa koskevien asetusten muuttamisesta Portugalin liittymisen toisen vaiheen alkamisen huomioon ottamiseksi

56

 
1990 L 367 0127
 

31990R3882

 

Komission asetus (ETY) N:o 3882/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, karitsanlihan tuontihintojen seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

57

 
1990 L 367 0154
 

31990R3890

 

Komission asetus (ETY) N:o 3890/90, annettu 27 päivänä joulukuuta 1990, lampaanliha-alan väliaikaisista suojatoimenpiteistä

58

 
1990 L 373 0001
 

31990L0675

 

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1990, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (90/675/ETY)

59

 
1990 L 373 0029
 

31990D0678

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1990, tiettyjen yhteisön alueen osien vahvistamisesta sikarutosta virallisesti vapaiksi tai sikarutosta vapaiksi (90/678/ETY:)

72

 
1990 L 375 0015
 

31990R3919

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3919/90, annettu 21 päivänä joulukuuta 1990, yhteisön sitrushedelmärekisterin perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1198/90 soveltamista koskevista yleisistä säännöistä

78

 
1990 L 375 0017
 

31990R3920

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3920/90, annettu 21 päivänä joulukuuta 1990, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/72 muuttamisesta

80

 
1991 L 007 0023
 

31991R0054

 

Komission asetus (ETY) N:o 54/91, annettu 9 päivänä tammikuuta 1991, tuoreiden tai jäähdytettyjen lampaanruhojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja tiettyjen muiden yhteisön lampaanruhojen laatujen hintojen yhteenvedosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1481/86 muuttamisesta

81

 
1991 L 007 0025
 

31991R0056

 

Komission asetus (ETY) N:o 56/91, annettu 9 päivänä tammikuuta 1991, kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2670/81 muuttamisesta

82

 
1991 L 009 0015
 

31991R0075

 

Komission asetus (ETY) N:o 75/91, annettu 11 päivänä tammikuuta 1991, interventioelinten suorittaman paddy-eli raakariisin myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä

84

 
1991 L 010 0024
 

31991R0087

 

Komission asetus (ETY) N:o 87/91, annettu 14 päivänä tammikuuta 1991, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/80 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 19/82 muuttamisesta

89

 
1991 L 011 0013
 

31991R0093

 

Komission asetus (ETY) N:o 93/91, annettu 15 päivänä tammikuuta 1991, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1730/87 muuttamisesta lajikeluetteloiden osalta

90

 
1991 L 013 0021
 

31991D0022

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1990, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin perunan valinta-aineistoa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin tehdyn päätöksen 80/862/ETY muuttamisesta (91/22/ETY:)

91

 
1991 L 014 0029
 

31991R0128

 

Komission asetus (ETY) N:o 128/91, annettu 18 päivänä tammikuuta 1991, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisedellytyksistä sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 3792/90 muuttamisesta

93

 
1991 L 016 0029
 

31991L0027

 

Komission kymmenes direktiivi 91/27/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta (91/27/ETY)

95

 
1991 L 017 0009
 

31991R0147

 

Komission asetus (ETY) N:o 147/91, annettu 22 päivänä tammikuuta 1991, maataloustuotteiden määrällisten hävikkien hyväksytyistä poikkeamista julkisessa interventiovarastoinnissa

97

 
1991 L 019 0013
 

31991R0172

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 172/91, annettu 24 päivänä tammikuuta 1991, Portugalin ja muiden jäsenvaltioiden välisen tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3819/90 muuttamisesta

99

 
1991 L 023 0029
 

31991D0042

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä tammikuuta 1991, neuvoston direktiivin 90/423/ETY 5 artiklan mukaisesti suu- ja sorkkataudin torjumiseksi varautumissuunnitelmia laadittaessa noudatettavista vaatimuksista (91/42/ETY)

100

 
1991 L 024 0011
 

31991R0211

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 211/91, annettu 29 päivänä tammikuuta 1991, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

102

 
1991 L 026 0015
 

31991R0220

 

Komission asetus (ETY) N:o 220/91, annettu 30 päivänä tammikuuta 1991, tuottajaryhmittymistä ja niiden yhteenliittymistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/78 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

104

 
1991 L 027 0065
 

31991R0252

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 252/91, annettu 31 päivänä tammikuuta 1991, Neuvostoliittoon vietävän voin todistuksia ja tuen ennakkovahvistusta koskevasta järjestelmästä

116

 
1991 L 028 0016
 

31991R0268

 

Komission asetus (ETY) N:o 268/91, annettu 1 päivänä helmikuuta 1991, yksityiskohtaisista säännöistä hedelmiä ja vihanneksia koskevien yhteisten laatuvaatimusten soveltamisen vahvistamistoimenpiteistä Portugalissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3650/90 soveltamisesta

117

 
1991 L 028 0022
 

31991R0269

 

Komission asetus (ETY) N:o 269/91, annettu 1 päivänä helmikuuta 1991, julkiseen varastointiin liittyvistä toimista aiheutuvien menojen rahoitukseen käytettäviä kiinteitä määriä koskevista tietyistä yleisistä soveltamissäännöistä

123

 
1991 L 028 0028
 

31991R0273

 

Komission asetus (ETY) N:o 273/91, annettu 1 päivänä helmikuuta 1991, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä lampaan- ja vuohenliha-alalla annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3447/90 muuttamisesta

125

 
1991 L 036 0017
 

31991R0301

 

Komission asetus (ETY) N:o 301/91, annettu 7 päivänä helmikuuta 1991, interventioelinten tarjouskilpailun perusteella tekemistä voiostoista annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1589/87 poikkeamisesta

126

 
1991 L 036 0018
 

31991R0302

 

Komission asetus (ETY) N:o 302/91, annettu 7 päivänä helmikuuta 1991, Espanjaa koskevista maito- ja maitotuotealan TKJ-lupien antamista koskevista lopullisista toimenpiteistä

127

 
1991 L 037 0005
 

31991R0307

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 307/91, annettu 4 päivänä helmikuuta 1991, tiettyjen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maksettavien menojen valvonnan tehostamisesta

128

 
1991 L 038 0018
 

31991R0329

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 329/91, annettu 11 päivänä helmikuuta 1991, öljysiementen interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 282/67/ETY muuttamisesta

131

 
1991 L 039 0015
 

31991R0334

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 334/91, annettu 12 päivänä helmikuuta 1991, kymmenen jäsenen yhteisöstä ja Portugalista lähtöisin oleviin Espanjaan tuotuihin maitotuotteisiin sovellettavan täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 606/86 muuttamisesta

132

 
1991 L 043 0045
 

31991D0073

 

Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 1991, Jugoslaviasta lähtöisin olevien elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja sianlihavalmisteiden tuonnista (91/73/ETY:)

133

 
1991 L 046 0001
 

31991L0067

 

Neuvoston direktiivi, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille (91/67/ETY)

137

 
1991 L 046 0019
 

31991L0068

 

Neuvoston direktiivi, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (91/68/ETY)

155

 
1991 L 046 0037
 

31991L0069

 

Neuvoston direktiivi 91/69/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta sen ulottamiseksi koskemaan lampaita ja vuohia (91/69/ETY)

173

 
1991 L 049 0031
 

31991D0089

 

Komission päätös, tehty 5 päivänä helmikuuta 1991, scrapie- ja BSE-taudinaiheuttajien inaktivointia koskevan hankkeen rahoituksesta (91/89/ETY:)

176

 
1991 L 050 0012
 

31991R0426

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 426/91, annettu 22 päivänä helmikuuta 1991, rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 625/78 muuttamisesta

178

 
1991 L 050 0027
 

31991D0093

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 1991, siitä osasta vuotta, jonka aikana Portugali saa lähettää afrikkalaisen hevosruton tartunta-alueeksi katsotulta alueelta tiettyjä hevoseläimiä (91/93/ETY:)

182

 
1991 L 054 0022
 

31991R0464

 

Komission asetus (ETY) N:o 464/91, annettu 27 päivänä helmikuuta 1991, asetuksen (ETY) N:o 1729/78 sekä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1010/86 olevan liitteen ja neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1785/81 olevan liitteen I muuttamisesta kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotukien osalta

183

 
1991 L 054 0035
 

31991R0472

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 472/91, annettu 27 päivänä helmikuuta 1991, rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 625/78 muuttamisesta

186

 
1991 L 058 0019
 

31991R0529

 

Komission asetus (ETY) N:o 529/91, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1991, hedelmä- ja vihannesalalla ostohintoihin sovellettavista mukautuskertoimista annetun asetuksen (ETY) N:o 3587/86 muuttamisesta

187

 
1991 L 058 0020
 

31991R0530

 

Komission asetus (ETY) N:o 530/91, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen hedelmien ja vihannesten edustavien tuottajamarkkinoiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 827/90 muuttamisesta

188

 
1991 L 058 0029
 

31991D0112

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 1991, afrikkalaista sikaruttoa koskevista kielloista poikkeamisesta tietyillä Espanjan alueilla tehdyn neuvoston päätöksen 89/21/ETY muuttamisesta (91/112/ETY:)

191

 
1991 L 060 0016
 

31991L0126

 

Komission direktiivi 91/126/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1991, suurimmista sallituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY liitteiden muuttamisesta (91/126/ETY)

195

 
1991 L 060 0018
 

31991L0127

 

Komission direktiivi 91/127/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1991, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/403/ETY muuttamisesta (91/127/ETY)

197

 
1991 L 062 0023
 

31991R0557

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 557/91, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1991, rasva-alan tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2041/75 muuttamisesta

198

 
1991 L 062 0026
 

31991R0560

 

Komission asetus (ETY) N:o 560/91, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen viljaja riisialan asetusten muuttamisesta Portugalin liittymisen johdosta

200

 
1991 L 063 0019
 

31991R0571

 

Komission asetus (ETY) N:o 571/91, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1991, oliiviöljyn kulutustukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2677/85 muuttamisesta

202

 
1991 L 066 0005
 

31991R0591

 

Komission asetus (ETY) N:o 591/91, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1991, yhteisön sitrusviljelmärekisterin perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1198/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

207

 
1991 L 066 0018
 

31991D0133

 

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1991, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta (91/133/ETY)

214

 
1991 L 067 0016
 

31991R0596

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 596/91, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1991, viinitarhojen rakenneuudistuksia koskevista yhteisistä hankkeista annetun asetuksen (ETY) N:o 458/80 muuttamisesta

215

 
1991 L 068 0029
 

31991R0625

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 625/91, annettu 14 päivänä maaliskuuta 1991, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

216

 
1991 L 069 0025
 

31991R0640

 

Komission asetus (ETY) N:o 640/91, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1991, pellava- ja hamppukuitujen yksityisen varastoinnin tukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1524/71 muuttamisesta

219

 
1991 L 073 0034
 

31991D0146

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1991, suojatoimenpiteistä Perussa esiintyvää koleraa vastaan (91/146/ETY:)

220

 
1991 L 080 0003
 

31991R0730

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 730/91, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 1180/77 muuttamisesta

222

 
1991 L 082 0005
 

31991R0794

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 794/91, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991, asetuksen (ETY) N:o 1424/76 muuttamisesta elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden myyntiehdoista

223

 
1991 L 083 0006
 

31991R0815

 

Komission asetus (ETY) N:o 815/91, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1991, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niistä jalostettuihin tiettyihin tavaroihin sovellettavasta järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 715/90 soveltamista naudanliha-alalla koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 970/90 muuttamisesta sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

225

 
1991 L 084 0007
 

31991R0823

 

Komission asetus (ETY) N:o 823/91, annettu 3 päivänä huhtikuuta 1991, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/80 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 19/82 muuttamisesta

227

 
1991 L 085 0016
 

31991R0838

 

Komission asetus (ETY) N:o 838/91, annettu 4 päivänä huhtikuuta 1991, asetusten (ETY) N:o 1727/70, (ETY) N:o 1728/70, (ETY) N:o 2603/71, (ETY) N:o 410/76 ja (ETY) N:o 2501/87 muuttamisesta tiettyjen tupakkalajikkeiden osalta

228

 
1991 L 085 0037
 

31991L0174

 

Neuvoston direktiivi, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991, kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa ja direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta (91/174/ETY)

232

 
1991 L 088 0007
 

31991R0862

 

Komission asetus (ETY) N:o 862/91, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1991, Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

234

 
1991 L 088 0011
 

31991R0863

 

Komission asetus (ETY) N:o 863/91, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1991, interventiovoin erityismyynnistä Neuvostoliittoon vientiä varten ja asetuksen (ETY) N:o 569/88 muuttamisesta

238

 
1991 L 089 0009
 

31991R0869

 

Komission asetus (ETY) N:o 869/91, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1991, tuotantotukeen oikeutettujen flinttimaissin lajikkeiden luettelosta

242

Top