EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3821

Verordening (EEG) nr. 3821/90 van de commissie van 19 december 1990 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1385/88 houdende bijzondere voorschriften voor de toepassing van het stelsel van invoercertificaten voor verse zure kersen van oorsprong uit Joegoslavië

PB L 366 van 29.12.1990, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3821/oj

31990R3821

Verordening (EEG) nr. 3821/90 van de commissie van 19 december 1990 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1385/88 houdende bijzondere voorschriften voor de toepassing van het stelsel van invoercertificaten voor verse zure kersen van oorsprong uit Joegoslavië

Publicatieblad Nr. L 366 van 29/12/1990 blz. 0045 - 0045
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 0055
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 0055


VERORDENING (EEG) Nr. 3821/90 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1385/88 houdende bijzondere voorschriften voor de toepassing van het stelsel van invoercertificaten voor verse zure kersen van oorsprong uit Joegoslavië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1200/88 van de Raad van 28 april 1988 houdende instelling van een controlesysteem bij de invoer van zure kersen, vers, van oorsprong uit Joegoslavië (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1656/90 (2), en met name op artikel 3,

Overwegende dat dit stelsel van invoercertificaten vanaf de tweede etappe van de overgangsperiode bepaald in Verordening (EEG) nr. 1385/88 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1663/90 (4), van toepassing is voor Portugal; dat genoemde verordening derhalve gewijzigd dient te worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1385/88 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 115 van 3. 5. 1988, blz. 7.

(2) PB nr. L 155 van 21. 6. 1990, blz. 5.

(3) PB nr. L 128 van 21. 5. 1988, blz. 19.

(4) PB nr. L 155 van 21. 6. 1990, blz. 20.

Top