EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:306:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 306, 22. listopadu 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 306

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
22. listopadu 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu k Rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2167 ze dne 5. července 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

2

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2168 ze dne 20. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2170 ze dne 15. listopadu 2017 o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením

19

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2171 ze dne 20. listopadu 2017 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2019, výše příspěvku na rok 2018, první splátky na rok 2018 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2020 a 2021

21

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2172 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o použití nevyplacených výnosů z prvního kola výzev k podávání návrhů (oznámeno pod číslem C(2017) 7645)

24

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2173 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2174 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky (oznámeno pod číslem C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2176 ze dne 21. listopadu 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 131, 15.5.2013 )

85

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top