EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:306:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 306, 22. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 306

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
22. november 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2167 af 5. juli 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande

2

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2168 af 20. september 2017 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 for så vidt angår handelsnormer for æg fra frilandshøns, hvis adgang til udendørsarealer er begrænset

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2169 af 21. november 2017 om formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2170 af 15. november 2017 om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger

19

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2171 af 20. november 2017 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2019, det årlige beløb for 2018, første tranche for 2018 og et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige bidragsbeløb for årene 2020 og 2021

21

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2172 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så hvidt angår anvendelsen af ikkeudbetalte indtægter fra den første ansøgningsrunde (meddelt under nummer C(2017) 7656)

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2173 af 20. november 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet i Italien (meddelt under nummer C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2174 af 20. november 2017 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier (meddelt under nummer C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2175 af 21. november 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2176 af 21. november 2017 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (meddelt under nummer C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 ( EUT L 181 af 29.6.2013 )

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top