EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:306:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 306, 22 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 306

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
22 november 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av protokollet till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2167 av den 5 juli 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten

2

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2168 av den 20 september 2017 om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 vad gäller handelsnormerna för ägg från utehöns när hönsens tillträde till en rastgård utomhus begränsas

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2169 av den 21 november 2017 om uppgiftsformatet och arrangemangen för inrapporteringen av europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/2170 av den 15 november 2017 om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

19

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2171 av den 20 november 2017 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2019, årsbeloppet för 2018, den första delbetalningen för 2018 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2020 och 2021

21

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/2172 av den 20 november 2017 om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången [delgivet med nr C(2017) 7656]

24

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2173 av den 20 november 2017 om ändring av bilaga II till beslut 2008/185/EG vad gäller godkännande av kontrollprogrammet för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet i Italien [delgivet med nr C(2017) 7587]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2174 av den 20 november 2017 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller hälsointyget för handel med bin och humlor [delgivet med nr C(2017) 7588]  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2175 av den 21 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 7835]  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2176 av den 21 november 2017 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen [delgivet med nr C(2017) 7874]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top