EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:306:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 306, 2017 m. lapkričio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 306

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2167, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2

 

*

2017 m. rugsėjo 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2168, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008 nuostatos dėl laisvai laikomų vištų kiaušinių prekybos standartų, kai ribojamas vištų patekimas į lauko aptvarus

6

 

*

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2169 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos perdavimo formos ir tvarkos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2170 dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

19

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2171 dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2019 m. sumos viršutinę ribą, 2018 m. metinę sumą, pirmąją 2018 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2020 m. ir 2021 m. prognozę

21

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/2172, kuriuo dėl pajamų, neišmokėtų pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, panaudojimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7656)

24

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2173, kuriuo dėl Aujeskio ligos likvidavimo Italijos Lombardijos regione kontrolės programos patvirtinimo iš dalies keičiamas Sprendimo 2008/185/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2174, kuriuo dėl veterinarijos sertifikato, skirto prekybai bitėmis ir kamanėmis, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2175, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2176 dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top