EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:306:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 306, 22 listopada 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 306

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
22 listopada 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2167 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2374 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych na wodach południowo-zachodnich

2

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2168 z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 w zakresie norm handlowych dotyczących jaj z chowu na wolnym wybiegu, w przypadku gdy dostęp kur do wybiegów na otwartej przestrzeni jest ograniczony

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2169 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie formatu i zasad przekazywania europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/2170 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli

19

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/2171 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2019 r., rocznej kwoty na 2018 r., pierwszej raty za 2018 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2020 i 2021

21

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/2172 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/670/UE w odniesieniu do rozdziału niewydatkowanych dochodów z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7656)

24

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2173 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Lombardia we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2174 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do świadectwa zdrowia stosowanego w handlu pszczołami i trzmielami (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2175 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2176 z dnia 21 listopada 2017 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top