EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:306:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 306, 22 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 306

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
22 november 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving van de inwerkingtreding van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2167 van de Commissie van 5 juli 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren

2

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2168 van de Commissie van 20 september 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 wat betreft de handelsnormen voor eieren van hennen met vrije uitloop wanneer de toegang van de hennen tot de uitloop in de openlucht is beperkt

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2169 van de Commissie van 21 november 2017 betreffende het formaat en de modaliteiten voor de indiening van Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1952 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

9

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 van de Raad van 15 november 2017 betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen

19

 

*

Besluit (EU) 2017/2171 van de Raad van 20 november 2017 betreffende de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2019, het jaarlijkse bedrag voor 2018, de eerste tranche voor 2018 en een indicatieve en niet-bindende prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2020 en 2021

21

 

*

Besluit (EU) 2017/2172 van de Commissie van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit 2010/670/EU wat betreft het gebruik van niet-uitbetaalde inkomsten uit de eerste ronde van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7656)

24

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2173 van de Commissie van 20 november 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2008/185/EG wat betreft de goedkeuring van een bestrijdingsprogramma ter uitroeiing van de ziekte van Aujeszky voor de regio Lombardije in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2174 van de Commissie van 20 november 2017 tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat het gezondheidscertificaat voor de handel in bijen en hommels betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2175 van de Commissie van 21 november 2017 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 betreffende beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2176 van de Commissie van 21 november 2017 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top