EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 184, 15. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 184

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
15. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

5

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1113/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1114/2005 ze dne 14. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1115/2005 ze dne 14. července 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1035/2005

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1116/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1117/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1119/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1751/2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1120/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1121/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1123/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. července 2005

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1124/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1125/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 32. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1127/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro pšenici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1128/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní króty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 958/2003

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1129/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelnñ v rámci celní króty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1130/2005 ze dne 14. července 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1034/2005

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1131/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1132/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1133/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1134/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1135/2005 ze dne 14. července 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

53

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1136/2005 ze dne 14. července 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice

54

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 2/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění, prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a rumunským Styčným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení

55

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken) (oznámeno pod číslem K(2004) 3597)

57

 

*

Doporučení Komise ze dne 27. května 2005 o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu (oznámeno pod číslem K(2005) 1540)

60

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 96/355/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Albánii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva (oznámeno pod číslem K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top