EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 184, 15. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 184

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1112/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

5

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1113/2005 af 12. juli 2005 om afslutning af den fornyede undersøgelse af forordning (EF) nr. 1995/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Algeriet, vedrørende en ny eksportør

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2005 af 14. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2005 af 14. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1035/2005

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1116/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2005 af 14. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1751/2004 om fastsættelse for regnskabsåret 2005 for EUGFL, Garantisektionen, af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2005 af 14. juli 2005 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2005 af 14. juli 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 15. juli 2005

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1124/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1127/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1129/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1130/2005 af 14. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for hvidløg, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1034/2005

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1132/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1133/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1134/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2005 af 14. juli 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1136/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

54

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 2/2005 truffet af associeringsrådet EU-Rumænien af 20. juni 2005 om ændring af afgørelse nr. 1/95 om vedtagelse af Associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg mellem Regionsudvalget og Det Rumænske Forbindelsesudvalg for Samarbejdet med Regionsudvalget

55

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2004 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (Sag COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg — Brasseries Heineken) (meddelt under nummer K(2004) 3597)

57

 

*

Kommissionens henstilling af 27. maj 2005 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (meddelt under nummer K(2005) 1540)

60

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juli 2005 om ændring af beslutning 96/355/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Senegal, for så vidt angår udpegelsen af den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat (meddelt under nummer K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juli 2005 om ændring af beslutning 1999/120/EF for så vidt angår optagelse af en virksomhed i Albanien på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan importere dyretarme (meddelt under nummer K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top