Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 184, 2005. gada 15. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 184

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 15. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1111/2005 (2005. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1112/2005 (2005. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

5

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1113/2005 (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru jauna eksportētāja kontekstā izbeidz pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1995/2000, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu cita starpā attiecībā uz Alžīrijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu (“UAN”) importu

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1114/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1751/2004, ar ko attiecībā uz 2005. pārskata gadu ELVGF Garantiju nodaļai nosaka procentu likmes, kuras jāizmanto, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1120/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1121/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1122/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1123/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 15. jūlijā

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1124/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1125/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 32. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1127/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kviešu tarifa kvotas robežās

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1128/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1129/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kviešu tarifa kvotas robežās

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1130/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par importa licenču izsniegšanu importētiem ķiplokiem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1131/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1132/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1133/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1134/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 868/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

54

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

ES–Rumānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 20. jūnijs), ar ko groza Lēmumu Nr. 1/95 par Asociācijas padomes reglamentu, izveidojot Apvienoto konsultatīvo komiteju starp Reģionu komiteju un Rumānijas Koordinācijas komiteju sadarbībai ar Reģionu komiteju

55

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 29. septembris) attiecībā uz procesu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu (Lieta COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3597)

57

 

*

Komisijas Ieteikums (2005. gada 27. maijs) par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1540)

60

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 13. jūlijs), ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 96/355/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Senegālas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 1999/120/EK attiecībā uz viena Albānijas uzņēmuma iekļaušanu trešo valstu to uzņēmumu pagaidu sarakstos, no kuriem dalībvalstīm atļauts ievest dzīvnieku zarnas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top