EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 184, 15 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 184

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
15 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1112/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1113/2005 van de Raad van 12 juli 2005 tot beëindiging van de procedure, ten behoeve van een nieuwe exporteur, voor de eventuele herziening van Verordening (EG) nr. 1995/2000 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op ureum en ammoniumnitraat uit, onder meer, Algerije

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1114/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

 

 

Verordening (EG) nr. 1115/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bepaalde conserven van paddestoelen in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1035/2005 geopende autonome tariefcontingent

15

 

 

Verordening (EG) nr. 1116/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1117/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

24

 

 

Verordening (EG) nr. 1118/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

26

 

*

Verordening (EG) nr. 1119/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1751/2004 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten voor het boekjaar 2005 van het EOGFL, afdeling Garantie

27

 

 

Verordening (EG) nr. 1120/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

28

 

 

Verordening (EG) nr. 1121/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

30

 

 

Verordening (EG) nr. 1122/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

31

 

 

Verordening (EG) nr. 1123/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 15 juli 2005 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

33

 

 

Verordening (EG) nr. 1124/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

35

 

 

Verordening (EG) nr. 1125/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 32e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1327/2004

37

 

 

Verordening (EG) nr. 1126/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 573/2003 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van het tariefcontingent voor maïs

38

 

 

Verordening (EG) nr. 1127/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 573/2003 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van het tariefcontingent voor tarwe

39

 

 

Verordening (EG) nr. 1128/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 958/2003 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van het tariefcontingent voor maïs

40

 

 

Verordening (EG) nr. 1129/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 958/2003 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van het tariefcontingent voor tarwe

41

 

 

Verordening (EG) nr. 1130/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1034/2005 geopende autonome tariefcontingent

42

 

 

Verordening (EG) nr. 1131/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

43

 

 

Verordening (EG) nr. 1132/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

47

 

 

Verordening (EG) nr. 1133/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

50

 

 

Verordening (EG) nr. 1134/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

52

 

 

Verordening (EG) nr. 1135/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

53

 

 

Verordening (EG) nr. 1136/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 868/2005

54

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit nr. 2/2005 van de Associatieraad EU-Roemenië van 20 juni 2005 tot wijziging, door de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité van het Comité van de Regio’s en het Roemeens Verbindingscomité voor Samenwerking met het Comité van de Regio’s van de Europese Gemeenschappen, van Besluit nr. 1/95 tot vaststelling van het reglement van orde van de Associatieraad

55

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 september 2004 in een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag (Zaak COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg — Brasseries Heineken) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3597)

57

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 27 mei 2005 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1540)

60

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juli 2005 tot wijziging van Beschikking 96/355/EG tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Senegal, wat de bevoegde instantie en het model van het gezondheidscertificaat betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 juli 2005 tot wijziging van Beschikking 1999/120/EG wat betreft de opneming van een inrichting in Albanië in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van darmen van dieren toestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2657)  ( 1 )

68

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/764/EG van de Commissie van 22 oktober 2004 betreffende de verlenging van de maximumtermijn voor de aanbrenging van oormerken bij bepaalde runderen die in natuurgebieden in Nederland worden gehouden ( PB L 339 van 16.11.2004 )

70

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top