EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 184, 15 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 184

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
15 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1112/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2062/94 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1113/2005 av den 12 juli 2005 om avslutande av översynen avseende en ny exportör av förordning (EG) nr 1995/2000 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bland annat Algeriet

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1114/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1115/2005 av den 14 juli 2005 om utfärdande av importlicenser för svampkonserver som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1035/2005

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1116/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1117/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1118/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1119/2005 av den 14 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1751/2004 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning för regleringsåret 2005 för EUGFJ, garantisektionen

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2005 av den 14 juli 2005 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1121/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2005 av den 14 juli 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1123/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 15 juli 2005

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1124/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1125/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 32:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1127/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1128/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1129/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1130/2005 av den 14 juli 2005 om utfärdande av importlicenser för vitlök som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1034/2005

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1131/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1132/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1133/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1134/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1135/2005 av den 14 juli 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1136/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

54

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 2/2005 av Associeringsrådet EU–Rumänien av den 20 juni 2005 om ändring av beslut nr 1/95 av associeringsrådet om fastställelse av dess arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén

55

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 29 september 2004 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken) [delgivet med nr K(2005) 3597]

57

 

*

Kommissionens rekommendation av den 27 maj 2005 om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation [delgivet med nr K(2005) 1540]

60

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2005 om ändring av beslut 96/355/EG om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Senegal när det gäller behörig myndighet och förlaga till hälsointyg [delgivet med nr K(2005) 2651]  ( 1 )

64

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juli 2005 om ändring av beslut 1999/120/EG vad gäller införande av en anläggning i Albanien i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djurtarmar [delgivet med nr K(2005) 2657]  ( 1 )

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top