EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 184, 2005m. liepa 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 184

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo

1

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1112/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo

5

 

*

2005 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1113/2005, nutraukiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1995/2000, nustatančio galutinius antidempingo muitus karbamido ir amonio nitrato tirpalų, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Alžyras, importui, peržiūrą dėl naujojo eksportuotojo

10

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

13

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2005, dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 1035/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

15

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

16

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

24

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

26

 

*

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1119/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1751/2004, nustatantį palūkanų normas, taikytinas apskaičiuojant EŽŪOGF Garantijų skyriaus intervencinių supirkimo, laikymo ir realizavimo priemonių finansines sąnaudas 2005 ataskaitiniais metais

27

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1120/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1121/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

30

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

31

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1123/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. liepos 15 d.

33

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1124/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

35

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1125/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 32-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

37

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 573/2003, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą

38

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1127/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 573/2003, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą

39

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1128/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą

40

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1129/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą

41

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1130/2005, dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 1034/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

42

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1131/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

43

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1132/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

47

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1133/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

50

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1134/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

52

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

53

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1136/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

54

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. birželio 20 d. ES–Rumunijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 2/2005, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1/95, priimantį Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisykles, įsteigiant Regionų komiteto ir Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komiteto Jungtinį konsultacinį komitetą

55

 

 

Komisija

 

*

2004 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas, dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (Byla COMP/C.37.750/B2 – „Brasseries Kronenbourg“, „Brasseries Heineken“) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3597)

57

 

*

2005 m. gegužės 27 d. Komisijos rekomendacija, dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1540)

60

 

*

2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 96/355/EB, nustatantį konkrečius Senegalo kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo reikalavimus, dėl kompetentingos institucijos paskyrimo ir sanitarinio pažymėjimo pavyzdžio (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

2005 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 99/120/EB dėl vienos Albanijos įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti gyvūnų žarnas, laikinuosius sąrašus (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top