EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:468:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 468, 15. prosince 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 468

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
15. prosince 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2013–2014
Dílčí zasedání od 9. do 12. prosince 2013
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 89 E, 28.3.2014 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 10. prosince 2013

2016/C 468/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 obsahující doporučení Evropského parlamentu, Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou (2013/2133(INI))

2

2016/C 468/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů nebankovních institucí (2013/2047(INI))

5

2016/C 468/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o kosmické průmyslové politice EU – uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví (2013/2092(INI))

12

2016/C 468/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (2013/2063(INI))

19

2016/C 468/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 obsahující stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC (2013/2053(INI)

30

2016/C 468/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

33

2016/C 468/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o genderových aspektech evropského rámce pro národní strategie na začlenění Romů (2013/2066(INI))

36

2016/C 468/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a posilování státu v Jižním Súdánu (2013/2090(INI))

45

2016/C 468/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě 2013/2062(INI)

57

2016/C 468/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech (2013/2040(INI))

66

2016/C 468/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě (2013/2064(INI))

67

 

Středa, 11. prosince 2013

2016/C 468/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 obsahující doporučení Komisi o koordinaci dárců EU v oblasti rozvojové pomoci (2013/2057(INL))

73

2016/C 468/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2012 a o politice Evropské unie v této oblasti (2013/2152(INI))

80

2016/C 468/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (2013/2075(INI))

100

2016/C 468/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o udržení produkce mléka v horských oblastech, znevýhodněných a odlehlých oblastech po vypršení kvót na mléko (2013/2097(INI))

114

2016/C 468/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o přístupu EU ke zvyšování odolnosti a snižování rizika katastrof v rozvojových zemích: poučení z krizí v oblasti zajišťování potravin (2013/2110(INI))

120

2016/C 468/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o ženách se zdravotním postižením (2013/2065(INI))

128

2016/C 468/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o evropském akčním plánu pro obchod, jenž je přínosem pro všechny zúčastněné strany (2013/2093(INI))

140

 

Čtvrtek, 12. prosince 2013

2016/C 468/19

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o ekologických inovacích – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (2012/2294(INI))

146

2016/C 468/20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o výzvě k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU (2013/2963(RSP))

155

2016/C 468/21

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o pokroku v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů (2013/2924(RSP))

157

2016/C 468/22

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (2013/2983(RSP))

163

2016/C 468/23

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o zprávě o pokroku Albánie za rok 2013 (2013/2879(RSP))

167

2016/C 468/24

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o přípravách na zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013) (2013/2626(RSP))

173

2016/C 468/25

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o ústavních problémech víceúrovňové správy v Evropské unii (2012/2078(INI))

176

2016/C 468/26

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o vztazích Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států (2012/2034(INI))

187

2016/C 468/27

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o zelené infrastruktuře – zlepšování přírodního kapitálu Evropy (2013/2663(RSP))

190

2016/C 468/28

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2012 (2013/2076(INI))

195

2016/C 468/29

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o situaci ve Středoafrické republice (2013/2980(RSP))

202

2016/C 468/30

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP))

208

2016/C 468/31

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o situaci na Srí Lance (2013/2982(RSP))

210


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 10. prosince 2013

2016/C 468/32

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 týkající se zpráv o zjišťovacích misích za účelem prošetření petic (výklad čl. 202 odst. 5 jednacího řádu) (2013/2258(REG)

213


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 10. prosince 2013

2016/C 468/33

P7_TA(2013)0519
Program Spravedlnost na období 2014–2020 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Spravedlnost (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD))
P7_TC1-COD(2011)0369
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se zavádí program Spravedlnost na období 2014 až 2020

214

2016/C 468/34

P7_TA(2013)0520
Program Práva a občanství na období 2014–2020 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosinec 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Práva a občanství (COM(2011)0758 – C7–0438/2011 – 2011/0344(COD))
P7_TC1-COD(2011)0344
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020

216

2016/C 468/35

P7_TA(2013)0521
Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku (COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD))
P7_TC1-COD(2013)0325
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku

217

2016/C 468/36

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE))

218

2016/C 468/37

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170) (11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

219

2016/C 468/38

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE))

220

2016/C 468/39

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

221

2016/C 468/40

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revidovaného znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))

222

2016/C 468/41

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny (2013–2018) (08701/2013 – C7-0216/2013 – 2013/0102(NLE))

223

2016/C 468/42

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))

224

2016/C 468/43

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD))

225

2016/C 468/44

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))

228

2016/C 468/45

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD))

231

2016/C 468/46

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD))

235

2016/C 468/47

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD))

237

2016/C 468/48

P7_TA(2013)0539
Zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku, ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))
P7_TC1-COD(2012)0179
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002

239

2016/C 468/49

P7_TA(2013)0540
Mechanismus civilní ochrany ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))
P7_TC1-COD(2011)0461
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

263

2016/C 468/50

P7_TA(2013)0541
Smlouvy o úvěru na bydlení ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))
P7_TC1-COD(2011)0062
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. …/2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010

265

2016/C 468/51

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 10. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu rýže pocházející z Bangladéše (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

266

2016/C 468/52

P7_TA(2013)0543
Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))
P7_TC1-COD(2012)0202
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů

272

 

Středa, 11. prosince 2013

2016/C 468/53

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce (C(2013)7086 – 2013/2928(DEA))

273

2016/C 468/54

P7_TA(2013)0552
Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))
P7_TC1-COD(2011)0449
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/EC a 2006/850/ES

274

2016/C 468/55

P7_TA(2013)0553
Změna nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD))
P7_TC1-COD(2013)0249
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017

275

2016/C 468/56

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189) (11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

276

2016/C 468/57

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Arménskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o obecných zásadách účasti Arménské republiky na programech Unie (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE))

277

2016/C 468/58

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE))

278

2016/C 468/59

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (COM(2013)0781 – C7-0420/2013 – 2013/0387(CNS))

279

2016/C 468/60

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o jmenování Phila Wynna Owena členem Účetního dvora (C7-0313/2013 – 2013/0811(NLE))

280

2016/C 468/61

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o jmenování Alexe Brenninkmeijera členem Účetního dvora (C7-0312/2013 – 2013/0810(NLE))

281

2016/C 468/62

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu na jmenování Henriho Grethena členem Účetního dvora (C7-0309/2013 – 2013/0807(NLE))

282

2016/C 468/63

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu na jmenování Nikolaose Milionise členem Účetního dvora (C7-0310/2013 – 2013/0808(NLE))

283

2016/C 468/64

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o jmenování Danièle Lamarqueové členkou Účetního dvora (C7–0311/2013 – 2013/0809(NLE))

284

2016/C 468/65

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu Evropské centrální banky na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (N7-0103/2013 – C7-0424/2013 – 2013/0901(NLE))

285

2016/C 468/66

P7_TA(2013)0565
Společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))
P7_TC1-COD(2011)0415
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti

286

2016/C 468/67

P7_TA(2013)0566
Nástroj stability ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj stability (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))
P7_TC1-COD(2011)0413
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru

288

2016/C 468/68

P7_TA(2013)0567
Evropský nástroj sousedství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))
P7_TC1-COD(2011)0405
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství

290

2016/C 468/69

P7_TA(2013)0568
Nástroj předvstupní pomoci ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nástroji předvstupní pomoci (NPP II) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))
P7_TC1-COD(2011)0404
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

293

2016/C 468/70

P7_TA(2013)0569
Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))
P7_TC1-COD(2011)0411
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi

296

2016/C 468/71

P7_TA(2013)0570
Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro financování propagace demokracie a lidských práv ve světě (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))
P7_TC1-COD(2011)0412
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě

298

2016/C 468/72

P7_TA(2013)0571
Zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))
P7_TC1-COD(2011)0406
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014—2020

300

2016/C 468/73

P7_TA(2013)0572
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))
P7_TC1-COD(2011)0269
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006

303

2016/C 468/74

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

305

2016/C 468/75

P7_TA(2013)0574
Systém pro registraci dopravců radioaktivních materiálů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))
P7_TC1-COD(2011)0225
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů [pozm. návrh 1]

316

 

Čtvrtek, 12. prosince 2013

2016/C 468/76

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

330

2016/C 468/77

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))

333

2016/C 468/78

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))

334

2016/C 468/79

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))

337

2016/C 468/80

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))

340

2016/C 468/81

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. prosince 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

342

2016/C 468/82

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. prosince 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

368

2016/C 468/83

P7_TA(2013)0589
Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (COM(2013)0418 – C7–0176/2013 – 2013/0192(COD))
P7_TC1-COD(2013)0192
Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/…/EU, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii

397

2016/C 468/84

P7_TA(2013)0590
Akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))
P7_TC1-COD(2012)0199
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014/EU o zavedení akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES
[pozm. návrh 84]

404

2016/C 468/85

P7_TA(2013)0591
Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))
P7_TC1-COD(2013)0191
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii

417

2016/C 468/86

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

423


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top