EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:468:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 468, 15 decembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 468

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
15 decembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2013-2014
Ședințele dintre 9 și 12 decembrie 2013
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 89 E, 28.3.2014 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 10 decembrie 2013

2016/C 468/01

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord de parteneriat strategic UE-Canada (2013/2133(INI))

2

2016/C 468/02

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la cadrul de redresare și rezoluție pentru instituțiile nebancare (2013/2047(INI))

5

2016/C 468/03

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la politica industrială spațială a UE – Valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial (2013/2092(INI))

12

2016/C 468/04

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa (2013/2063(INI))

19

2016/C 468/05

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la avizul privind raportul de evaluare referitor la OAREC și Oficiu (2013/2053(INI))

30

2016/C 468/06

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind definirea criteriilor de determinare a condițiilor în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

33

2016/C 468/07

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la aspectele de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (2013/2066(INI))

36

2016/C 468/08

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la eforturile comunității internaționale în domeniul dezvoltării și al „construcției statale” a Sudanului de Sud (2013/2090(INI))

45

2016/C 468/09

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la CARS 2020: către o industrie a autovehiculelor puternică, competitivă și durabilă în Europa (2013/2062(INI))

57

2016/C 468/10

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente (2013/2040(INI))

66

2016/C 468/11

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la voluntariat și activitățile de voluntariat în Europa (2013/2064(INI))

67

 

Miercuri, 11 decembrie 2013

2016/C 468/12

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind coordonarea donatorilor din UE cu privire la ajutorul pentru dezvoltare (2013/2057(INL))

73

2016/C 468/13

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 Raportul anual 2012 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2013/2152(INI))

80

2016/C 468/14

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2013/2075(INI))

100

2016/C 468/15

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la menținerea producției de lapte în zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice după expirarea sistemului de cote pentru lapte (2013/2097(INI))

114

2016/C 468/16

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la abordarea UE în materie de reziliență și reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare: să învățăm din crizele în domeniul securității alimentare (2013/2110(INI))

120

2016/C 468/17

Rezoluția Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la femeile cu dizabilități (2013/2065(INI))

128

2016/C 468/18

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la planul european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor (2013/2093(INI))

140

 

Joi, 12 decembrie 2013

2016/C 468/19

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la ecoinovare – locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu (2012/2294(INI))

146

2016/C 468/20

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la un apel privind asumarea unui angajament măsurabil și obligatoriu de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale în UE (2013/2963(RSP))

155

2016/C 468/21

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor (2013/2924(RSP))

157

2016/C 468/22

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la rezultatele Summitului de la Vilnius și la viitorul Parteneriatului estic, în special în ceea ce privește Ucraina (2013/2983(RSP))

163

2016/C 468/23

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2013 (2013/2879(RSP))

167

2016/C 468/24

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP))

173

2016/C 468/25

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la problemele constituționale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene (2012/2078(INI))

176

2016/C 468/26

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la relațiile Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale (2012/2034(INI))

187

2016/C 468/27

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la infrastructurile ecologice – valorificarea capitalului natural al Europei (2013/2663(RSP))

190

2016/C 468/28

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2012 (2013/2076(INI))

195

2016/C 468/29

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la situația din Republica Centrafricană (2013/2980(RSP))

202

2016/C 468/30

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la recoltarea de organe în China (2013/2981(RSP))

208

2016/C 468/31

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la situația din Sri Lanka (2013/2982(RSP))

210


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 10 decembrie 2013

2016/C 468/32

Decizia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 privind rapoartele privind vizitele destinate informării la faţa locului pentru cercetarea petițiilor (interpretarea articolului 202 alineatul (5) din Regulamentul de procedură) (2013/2258(REG))

213


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 10 decembrie 2013

2016/C 468/33

P7_TA(2013)0519
Programul „Justiție” 2014-2020 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Justiție” (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD))
P7_TC1-COD(2011)0369
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiţie” pentru perioada 2014-2020

214

2016/C 468/34

P7_TA(2013)0520
Stabilirea programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Drepturi și cetățenie” (COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
P7_TC1-COD(2011)0344
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituirea programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020

216

2016/C 468/35

P7_TA(2013)0521
Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD))
P7_TC1-COD(2013)0325
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova

217

2016/C 468/36

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE))

218

2016/C 468/37

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 1990 a Organizației Internaționale a Muncii privind siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă (Convenția nr. 170) (11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

219

2016/C 468/38

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE))

220

2016/C 468/39

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României, în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

221

2016/C 468/40

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui memorandum de înțelegere revizuit cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))

222

2016/C 468/41

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la proiectul de Decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2013-2018) (08701/2013 – C7-0216/2013 – 2013/0102(NLE))

223

2016/C 468/42

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare din 2014 până în 2020 (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))

224

2016/C 468/43

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/001 FI/Nokia înaintată de Finlanda) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD))

225

2016/C 468/44

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/003 DE/First Solar înaintată de Germania) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))

228

2016/C 468/45

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/011 DK/Vestas introdusă de Danemarca) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD))

231

2016/C 468/46

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD))

235

2016/C 468/47

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD))

237

2016/C 468/48

P7_TA(2013)0539
Condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est, dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))
P7_TC1-COD(2012)0179
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului

239

2016/C 468/49

P7_TA(2013)0540
Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism al Uniunii de protecție civilă (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))
P7_TC1-COD(2011)0461
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

263

2016/C 468/50

P7_TA(2013)0541
Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))
P7_TC1-COD(2011)0062
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

265

2016/C 468/51

Amendamentele Parlamentului European din 10 decembrie 2013 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importurile de orez originar din Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

266

2016/C 468/52

P7_TA(2013)0543
Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))
P7_TC1-COD(2012)0202
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră

272

 

Miercuri, 11 decembrie 2013

2016/C 468/53

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 octombrie 2013 privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții (C(2013)7086 – 2013/2928(DEA))

273

2016/C 468/54

P7_TA(2013)0552
Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))
P7_TC1-COD(2011)0449
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) și de abrogare a Deciziilor nr. 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE și 2006/850/CE ale Consiliului

274

2016/C 468/55

P7_TA(2013)0553
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD))
P7_TC1-COD(2013)0249
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017

275

2016/C 468/56

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului care autorizează ratificarea de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenția nr. 189) (11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

276

2016/C 468/57

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE))

277

2016/C 468/58

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză care vizează aplicarea, în ceea ce privește comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE))

278

2016/C 468/59

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (COM(2013)0781 – C7-0420/2013 – 2013/0387(CNS))

279

2016/C 468/60

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 privind referitoare la numirea lui Phil Wynn Owen ca membru al Curții de Conturi (C7-0313/2013 – 2013/0811(NLE))

280

2016/C 468/61

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 privind referitoare la propunerea de numire a lui Alex Brenninkmeijer ca membru al Curții de Conturi (C7-0312/2013 – 2013/0810(NLE))

281

2016/C 468/62

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 privind referitoare la propunerea de numire a lui Henri Grethen ca membru al Curții de Conturi (C7-0309/2013 – 2013/0807(NLE))

282

2016/C 468/63

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 privind referitoare la propunerea de numire a lui Nikolaos Milionis ca membru al Curții de Conturi (C7-0310/2013 – 2013/0808(NLE))

283

2016/C 468/64

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 privind privind propunerea de numire a dnei Danièle Lamarque ca membră a Curții de Conturi (C7-0311/2013 – 2013/0809(NLE))

284

2016/C 468/65

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 privind referitoare la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N7-0103/2013 – C7-0424/2013 – 2013/0901(NLE))

285

2016/C 468/66

P7_TA(2013)0565
Norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acţiuni externe ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiunea externă (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))
P7_TC1-COD(2011)0415
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe

286

2016/C 468/67

P7_TA(2013)0566
Instrumentul de stabilitate ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))
P7_TC1-COD(2011)0413
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument care să contribuie la stabilitate și pace

288

2016/C 468/68

P7_TA(2013)0567
Instrumentul european de vecinătate ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului european de vecinătate (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))
P7_TC1-COD(2011)0405
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate

290

2016/C 468/69

P7_TA(2013)0568
Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))
P7_TC1-COD(2011)0404
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)

293

2016/C 468/70

P7_TA(2013)0569
Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))
P7_TC1-COD(2011)0411
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe

296

2016/C 468/71

P7_TA(2013)0570
Instrumentul de finanţare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))
P7_TC1-COD(2011)0412
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială

298

2016/C 468/72

P7_TA(2013)0571
Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))
P7_TC1-COD(2011)0406
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020

300

2016/C 468/73

P7_TA(2013)0572
Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))
P7_TC1-COD(2011)0269
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006

303

2016/C 468/74

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

305

2016/C 468/75

P7_TA(2013)0574
Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))
P7_TC1-COD(2011)0225
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive [AM 1]

316

 

Joi, 12 decembrie 2013

2016/C 468/76

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 decembrie 2013 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului; (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

330

2016/C 468/77

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește regiunile ultraperiferice franceze, în special Mayotte (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))

333

2016/C 468/78

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la proiectul de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a schimbării statutului Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))

334

2016/C 468/79

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în ceea ce privește procedurile de adoptare a anumitor măsuri (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))

337

2016/C 468/80

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))

340

2016/C 468/81

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

342

2016/C 468/82

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amemnajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

368

2016/C 468/83

P7_TA(2013)0589
Modificarea anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))
P7_TC1-COD(2013)0192
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

397

2016/C 468/84

P7_TA(2013)0590
Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale Europene ale Culturii” pentru anii 2020 – 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))
P7_TC1-COD(2012)0199
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr 1622/2006/CE
[Amendamentul 84]

404

2016/C 468/85

P7_TA(2013)0591
Modificarea anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))
P7_TC1-COD(2013)0191
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

417

2016/C 468/86

Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a anexelor I, II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

423


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top