EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:145:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 145, 31. květen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.145.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 145

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
31. května 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy (1)

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 499/2013 ze dne 30. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/250/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU zdravotnětechnickým armaturám (oznámeno pod číslem C(2013) 2826)  (1)

6

 

 

2013/251/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. května 2013, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Portugalsku v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem C(2013) 2864)

31

 

 

2013/252/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. května 2013, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Dánsku v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem C(2013) 2865)

33

 

 

2013/253/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznávání některých třetích zemí a některých oblastí třetích zemí za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2013) 3057)

35

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek (Úř. věst. L 136 ze dne 23.5.2013)

37

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281 ze dne 13.10.2012)

38

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top