Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:145:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 145, 31 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.145.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 145

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
31 май 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 499/2013 на Комисията от 30 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/250/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 май 2013 година за установяване на екосъобразни критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС по отношение на санитарни арматури (нотифицирано под номер C(2013) 2826)  (1)

6

 

 

2013/251/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 май 2013 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Португалия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2013) 2864)

31

 

 

2013/252/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 май 2013 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Дания през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2013) 2865)

33

 

 

2013/253/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 май 2013 година за изменение на Решение 2006/473/ЕО относно признаването на някои трети страни и на някои региони от трети страни за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове), Cercospora angolensis Carv. et Mendes или Guignardia citricarpa Kiely (всички патогенни за цитрусите щамове) (нотифицирано под номер C(2013) 3057)

35

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 469/2013 на Комисията от 22 май 2013 година за разрешаване на DL-метионин, натриева сол на DL-метионин, хидроксианалог на метионин, калциева сол на хидроксианалога на метионин, изопропилов естер на хидроксианалога на метионин, DL-метионин, защитен с кополимер на винилпиридин/стирен, и DL-метионин, защитен с етилцелулоза, като фуражни добавки (ОВ L 136, 23.5.2013 г.)

37

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top