Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:145:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 145, 2013m. gegužė 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.145.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 145

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gegužės 31d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/14/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros, Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kiek tai susiję su per dideliu kliovimusi kredito reitingais (1)

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2013 m. gegužės 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 499/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/250/ES

 

*

2013 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą santechnikos įtaisams (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2826)  (1)

6

 

 

2013/251/ES

 

*

2013 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Portugalijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2864)

31

 

 

2013/252/ES

 

*

2013 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Danijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2865)

33

 

 

2013/253/ES

 

*

2013 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl pripažinimo, kad kai kuriose trečiosiose šalyse ir kai kuriose trečiųjų šalių teritorijose nėra Xanthomonas campestris (visi citrusiniams pavojingi štamai), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ir Guignardia citricarpa Kiely (visi citrusiniams pavojingi štamai), iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/473/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3057)

35

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 469/2013 dėl leidimo naudoti DL-metioniną, DL-metionino natrio druską, metionino hidroksianalogą, metionino hidroksianalogo kalcio druską, metionino hidroksianalogo izopropilakrilatą, vinilpiridino ir stireno kopolimeru apsaugotą DL-metioniną ir etilceliulioze apsaugotą DL-metioniną kaip pašarų priedus klaidų ištaisymas (OL L 136, 2013 5 23)

37

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojams – 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top