Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:145:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 145, 31. maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.145.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 145

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
31. maj 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/14/EU af 21. maj 2013 om ændring af direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 499/2013 af 30. maj 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/250/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. maj 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til sanitetsarmaturer (meddelt under nummer C(2013) 2826)  (1)

6

 

 

2013/251/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. maj 2013 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Portugal i 2007 og 2008 (meddelt under nummer C(2013) 2864)

31

 

 

2013/252/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. maj 2013 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Danmark i 2007 og 2008 (meddelt under nummer C(2013) 2865)

33

 

 

2013/253/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. maj 2013 om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (meddelt under nummer C(2013) 3057)

35

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 469/2013 af 22. maj 2013 om godkendelse af DL-methionin, natriumsalt af DL-methionin, hydroxyanalog af methionin, calciumsalt af hydroxyanalog af methionin, isopropylester af hydroxyanalog af methionin, DL-methionin beskyttet med copolymer vinylpyridin/styren og DL-methionin beskyttet med ethylcellulose som fodertilsætningsstoffer (EUT L 136 af 23.5.2013)

37

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012)

38

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top