Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:145:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 145, 31 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.145.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 145

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
31 maj 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013 om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (1)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 499/2013 av den 30 maj 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

BESLUT

 

 

2013/250/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 21 maj 2013 om ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till sanitetsarmaturer [delgivet med nr C(2013) 2826]  (1)

6

 

 

2013/251/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 27 maj 2013 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planerna för nödvaccinering mot blåtunga i Portugal under 2007 och 2008 [delgivet med nr C(2013) 2864]

31

 

 

2013/252/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 27 maj 2013 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planerna för nödvaccinering mot blåtunga i Danmark under 2007 och 2008 [delgivet med nr C(2013) 2865]

33

 

 

2013/253/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 maj 2013 om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av vissa tredjeländer och vissa regioner i tredjeländer som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes och Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) [delgivet med nr C(2013) 3057]

35

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 469/2013 av den 22 maj 2013 om godkännande av DL-metionin, natriumsalt av DL-metionin, hydroxisubstituerat metionin, kalciumsalt av hydroxisubstituerat metionin, isopropylester av hydroxisubstituerat metionin, DL-metionin skyddat med sampolymer vinylpyridin/styren och DL-metionin skyddat med etylcellulosa som fodertillsatser (EUT L 136 av den 23.5.2013)

37

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 467/2013 av den 16 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung vad gäller information på affischer till resande och allmänheten (EUT L 135 av den 22.5.2013)

38

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top