Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:145:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 145, 31 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.145.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 145

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
31 maja 2013


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (1)

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 499/2013 z dnia 30 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

4

 

 

DECYZJE

 

 

2013/250/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2013 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE armaturze sanitarnej (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2826)  (1)

6

 

 

2013/251/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 maja 2013 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach planów szczepień interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Portugalii w 2007 i 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2864)

31

 

 

2013/252/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 maja 2013 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach planów szczepień interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Danii w 2007 i 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2865)

33

 

 

2013/253/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca decyzję 2006/473/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw trzecich i niektórych obszarów państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3057)

35

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 469/2013 z dnia 22 maja 2013 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie DL-metioniny, soli sodowej DL-metioniny, hydroksyanalogu metioniny, soli wapniowej hydroksyanalogu metioniny, estru izopropylowego hydroksyanalogu metioniny, DL-metioniny chronionej kopolimerem winylopirydyny i styrenu i DL-metioniny chronionej etylocelulozą jako dodatków paszowych (Dz.U. L 136 z 23.5.2013)

37

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012)

37

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top