EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:313:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 313, 28. listopad 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.313.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 313

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
28. listopadu 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1149/2009 ze dne 27. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES (1)

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES (1)

40

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1153/2009 ze dne 24. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení

50

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1154/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele

52

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1155/2009 ze dne 27. listopadu 2009 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna (CHZO))

57

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1156/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata vnímavých druhů (1)

59

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1157/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2010 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2010 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa

60

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (1)

65

 

*

Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice (1)

75

 

*

Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu do přílohy I uvedené směrnice (1)

78

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/855/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2009 o podpisu a uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů č. 1 a 2 a příloh k nim a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé

81

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o nahrazení protokolů č. 1 a 2 a jejich příloh a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Státem Izrael na straně druhé

83

 

 

Komise

 

 

2009/856/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009 o přijetí rozhodnutí o financování komunikačních opatření, studií, hodnocení na rok 2010 a o přímém grantu OIE na základě čl. 168 odst. 1 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002

126

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top