Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:313:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 313, 28 november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.313.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 313

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
28 november 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1149/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1150/2009 van de Commissie van 10 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1564/2005 wat betreft de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen in het kader van overheidsopdrachten overeenkomstig de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1151/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere eisen voor de invoer van zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne wegens de risico's van verontreiniging met minerale olie en tot intrekking van Beschikking 2008/433/EG (1)

36

 

*

Verordening (EG) nr. 1152/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Beschikking 2006/504/EG (1)

40

 

*

Verordening (EG) nr. 1153/2009 van de Commissie van 24 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1384/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël en tot afwijking van die verordening

50

 

*

Verordening (EG) nr. 1154/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad wat betreft communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Israël

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1155/2009 van de Commissie van 27 november 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna (BGA))

57

 

*

Verordening (EG) nr. 1156/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1266/2007 wat betreft de voorwaarden waaronder bepaalde dieren van vatbare soorten worden vrijgesteld van het verplaatsingsverbod overeenkomstig Richtlijn 2000/75/EG van de Raad (1)

59

 

*

Verordening (EG) nr. 1157/2009 van de Commissie van 27 november 2009 houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 955/2005, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1918/2006, (EG) nr. 1964/2006, (EG) nr. 1002/2007, (EG) nr. 27/2008, (EG) nr. 1067/2008 en (EG) nr. 828/2009 ten aanzien van de data voor de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten in 2010 in het kader van tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen), maniokzetmeel, maniok, granen, rijst, suiker en olijfolie en houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 382/2008, (EG) nr. 1518/2003, (EG) nr. 596/2004 en (EG) nr. 633/2004 ten aanzien van de data voor de afgifte van uitvoercertificaten in 2010 in de sectoren rundvlees, varkensvlees, eieren en slachtpluimvee

60

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen (1)

65

 

*

Richtlijn 2009/150/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde flocumafen als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

75

 

*

Richtlijn 2009/151/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde tolylfluanide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

78

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/855/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 oktober 2009 inzake de ondertekening en sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds

81

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds

83

 

 

Commissie

 

 

2009/856/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van een financieringsbesluit voor 2010 voor communicatiemaatregelen, studies en evaluaties, en betreffende de toekenning van een rechtstreekse subsidie aan de OIE op grond van artikel 168, lid 1, onder c), van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002

126

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top