Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:313:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 313, 28 ta' Novembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.313.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 313

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
28 ta' Novembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1149/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1150/2009 tal-10 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1564/2005 dwar formoli standard għall-pubblikazzjoni ta’ avviżi fil-qafas ta’ proċeduri ta’ akkwist pubbliku skont id-Direttivi tal-Kunsill 89/665/KEE u 92/13/KEE ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1151/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jimponi kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni taż-żejt tal-ġirasol li joriġina jew li jiġi kkunsinjat mill-Ukrajna minħabba riskji ta’ kontaminazzjoni miż-żejt minerali u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/433/KE ( 1 )

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1152/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jimponi kundizzjonijiet straordinarji għar-regolamentazzjoni tal-importazzjoni ta’ ċerti oġġetti tal-ikel minn ċerti pajjiżi terzi minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bl-aflatossini u li jħassar id-Deċiżjoni 2006/504/KE ( 1 )

40

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1153/2009 tal-24 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1384/2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2398/96 rigward il-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti li jirrigwardaw l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġinaw fl-Iżrael u jidderoga r-Regolament imsemmi

50

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1154/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward ta’ kwoti tariffarji Komunitarji għal ċerti prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw f’Iżrael

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1155/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna (IGP)]

57

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1156/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1266/2007 fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli mill-projbizzjoni fuq il-ħruġ stipulata fid-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE ( 1 )

59

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1157/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 2402/96, (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 955/2005, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1918/2006, (KE) Nru 1964/2006, (KE) Nru 1002/2007, (KE) Nru 27/2008, (KE) Nru 1067/2008 u (KE) Nru 828/2009 f’dak li jirrigwarda d-dati għat-tressiq tat-talbiet u l-ħruġ ta’ ċertifikati tal-importazzjoni fl-2010 skont il-kwoti tariffarji li jikkonċernaw il-patata ħelwa, il-karboidrat tal-manjoka, il-manjoka, iċ-ċereali, ir-ross, iz-zokkor u ż-żejt taż-żebbuġa, u li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 382/2008, (KE) Nru 1518/2003, (KE) Nru 596/2004 u (KE) Nru 633/2004 f’dak li jirrigwarda d-dati għat-tressiq taċ-ċertifikati tal-esportazzjoni fl-2010 fl-oqsma tal-laħam taċ-ċanga, tal-laħam tal-majjal, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur

60

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/149/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-Indikaturi Komuni tas-Sikurezza u mal-metodi komuni biex ikunu kkalkulati l-ispejjeż tal-inċidenti ( 1 )

65

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/150/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-flocoumafen bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 1 )

75

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/151/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi t-tolylfluanid bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

78

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/855/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2009 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat tal-Iżrael dwar miżuri ta’ liberalizzazzjoni reċiproċi fir-rigward ta’ prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati kif ukoll ta’ ħut u ta’ prodotti tal-ħut, is-sostituzzjoni tal-Protokolli 1 u 2 u l-Anness tagħhom u l-emendi għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra

81

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat tal-Iżrael dwar miżuri ta’ liberalizzazzjoni reċiproċi fir-rigward ta’ prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati kif ukoll ta’ ħut u ta’ prodotti tal-ħut, is-sostituzzjoni tal-Protokolli 1 u 2 u l-Anness tagħhom u l-emendi għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra

83

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/856/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Novembru 2009 dwar l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ finanzjament għall-2010 għal miżuri ta’ komunikazzjoni, studju, evalwazzjonijiet u dwar għotja diretta lill-OIE bbażata fuq l-Artikolu 168(1)(c) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002

126

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top