EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 325, 11. prosinec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 325

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
11. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1450/2007 ze dne 10. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1452/2007 ze dne 7. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

66

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1453/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2008

68

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů

69

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1455/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se otevírají některé kvóty Společenství pro dovoz rýže pocházející z Egypta

74

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže a obilovin

76

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1457/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

81

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/810/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino jménem Evropského společenství a jeho členských států, o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

83

Protokol k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

84

 

 

Konference zástupců vlád členských států

 

 

2007/811/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 5. prosince 2007 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství

89

 

 

Komise

 

 

2007/812/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se Nizozemsku přidělují tři dodatečné dny na moři pro zlepšený program pozorovacího pokrytí v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top