EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 325, 11. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 325

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
11. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1450/2007, 10. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1452/2007, 7. detsember 2007, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

66

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1453/2007, 10. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlasummaline tasu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrguga seotud põllumajandusaruande kohta 2008. aruandeaastaks

68

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1454/2007, 10. detsember 2007, millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused

69

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1455/2007, 10. detsember 2007, millega avatakse ühenduse impordikvoodid Egiptusest pärinevale riisile

74

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2007, 10. detsember 2007, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2375/2002, (EÜ) nr 2377/2002, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 955/2005, (EÜ) nr 969/2006 ja (EÜ) nr 1964/2006, millega avatakse riisi ja teravilja impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

76

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1457/2007, 10. detsember 2007, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

81

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/810/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 19. november 2007, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga

83

Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vaheline koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga

84

 

 

Liikmesriikide valitsuste esindajate konverents

 

 

2007/811/EÜ, Euratom

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 5. detsember 2007, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik

89

 

 

Komisjon

 

 

2007/812/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. november 2007, Madalamaadele tõhustatud vaatlemiskava jaoks nõukogu määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa kohaselt kolme täiendava merepäeva andmise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5711 all)

90

 

 

2007/813/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. november 2007, täiendavate püügipäevade eraldamise kohta Hispaaniale ICES VIIIc ja IXa rajoonis, välja arvatud Cádizi lahes (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5719 all)

92

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top