EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 325, 11. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 325

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
11. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1450/2007 af 10. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2007 af 7. december 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

66

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2007 af 10. december 2007 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2008 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

68

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter

69

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1455/2007 af 10. december 2007 om åbning af EF-importtoldkontingenter for ris med oprindelse i Egypten

74

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2007 af 10. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1964/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris og korn

76

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1457/2007 af 10. december 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

81

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/810/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. november 2007 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

83

Protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

84

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/811/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 5. december 2007 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

89

 

 

Kommissionen

 

 

2007/812/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om tildeling af tre ekstra havdage til Nederlandene til et forbedret observatørdækningsprogram i overensstemmelse med bilag IIA til Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 (meddelt under nummer K(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om tildeling af ekstra havdage til Spanien i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten (meddelt under nummer K(2007) 5719)

92

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top