EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 325, 2007m. gruodis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 325

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1450/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (1)

3

 

*

2007 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1452/2007 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

66

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1453/2007, nustatantis standartinį ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestį už 2008 ataskaitinių metų ūkio pelno ataskaitą

68

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1454/2007, nustatantis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles

69

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1455/2007, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras ryžių, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Bendrijos importo kvotas

74

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 2375/2002, (EB) Nr. 2377/2002, (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 955/2005, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1964/2006, kuriais leidžiama pradėti naudoti ryžių ir grūdų importo tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

76

 

 

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1457/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

81

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/810/EB

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio susitarimo joms įstojus į Europos Sąjungą, sudarymo Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu

83

Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos Protokolas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio susitarimo joms įstojus į Europos Sąjungą

84

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2007/811/EB, Euratomas

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo paskyrimo

89

 

 

Komisija

 

 

2007/812/EB

 

*

2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl trijų papildomų dienų jūroje skyrimo Nyderlandams pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo nuostatas sustiprintai stebėjimo programai įgyvendinti (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EB

 

*

2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skyrimo Ispanijai (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top