EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 169, 29. červen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 169

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
29. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 733/2007 ze dne 22. února 2007 o provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 734/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu

5

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 735/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 736/2007 ze dne 28. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 737/2007 ze dne 27. června 2007, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení první skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (1)

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 738/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se pro dodací období 2006/07 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 739/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 740/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1994/2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 741/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 742/2007 ze dne 28. června 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 743/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 744/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 745/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 746/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 747/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 748/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 749/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 750/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

46

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 751/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

47

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/40/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

49

 

*

Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

51

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/444/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT

53

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT

55

 

 

2007/445/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a zrušují rozhodnutí 2006/379/ES a 2006/1008/ES

58

 

 

Komise

 

 

2007/446/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o účasti Komise Evropských společenství na mezinárodním fóru o biopalivech

63

 

 

2007/447/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2007, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice Rady 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2587)  (1)

64

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2007/448/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušují společné postoje 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP

69

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/449/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

75

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top