EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:155:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 155, 15. červen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 155

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
15. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 655/2007 ze dne 14. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 586/2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 658/2007 ze dne 14. června 2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června 2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 660/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 661/2007 ze dne 14. června 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 662/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 663/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 664/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 665/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 666/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 667/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 668/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 669/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 195/2007, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2007

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 670/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

46

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (1)

49

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/409/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky

68

 

 

Komise

 

 

2007/410/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2451)

71

 

 

2007/411/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2473)

74

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV ze dne 12. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru

76

 

 

2007/413/SVV

 

*

Rozhodnutí smluvních stran zasedajících v Radě ze dne 12. června 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla k článku 6a Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)

78

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top