Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:155:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 155, 15 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 155

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
15 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 655/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 656/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 586/2001 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika fit-terminu l-qasir rigward id-definizzjoni ta’ Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs)

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tat-twaqqif ta’ skemi ta’ kampjuni Ewropej

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jikkonċerna l-penalitajiet finanzjarji għall-ksur ta’ ċerti obbligi fir-rigward ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ingħataw skond ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 659/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ barrin, baqar u erieħ minbarra dawk għall-qtil, ta’ ċerti razez ta’ l-Alpi u tal-muntanji

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 660/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

26

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 661/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li ma jalloka l-ebda rifużjoni għall-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti regolata bir-Regolament (KE) Nru 581/2004

30

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 662/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

31

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 663/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 958/2006

33

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 664/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 38/2007

34

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 665/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-rati ta' rifużjoni applikabbli għal ċertu prodotti tal-ħalib esportati bħala prodotti mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

35

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 666/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċerti prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala merkanzija mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

37

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 667/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għal ċertu ċereali u prodotti tar-ross esportati f’forma ta’ prodotti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat

39

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 668/2007 ta' l-14 ta’ Ġunju 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

43

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 195/2007 li jiftaħ ix-xiri tal-butir f’ċerti Stati Membri bejn l-1 ta’ Marzu u l-31 ta’ Awissu 2007

45

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 670/2007 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li jiffissa r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' prodotti pproċessati minn ċereali u ross

46

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/34/KE ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li temenda, għall-għanijiet ta’ l-aġġustament tagħha għal progress tekniku, id-Direttiva tal-Kunsill 70/157/KEE fir-rigward tal-livell permissibbli ta’ ħoss u tas-sistema ta’ l-egżost tal-vetturi bil-mutur ( 1 )

49

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/409/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2004/585/KE li tistabbilixxi l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali taħt il-Politika Komuni dwar is-Sajd

68

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/410/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar miżuri kontra d-dħul u t-tixrid fi ħdan il-Komunità tal-Vajrojd tat-tuberi mrekkla tal-patata (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2451)

71

 

 

2007/411/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta’ Ġunju 2007 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti dderivati minn annimali bovini mwielda jew imrobbija fir-Renju Unit qabel l-1 ta’ Awwissu 1996 għal kwalunkwe skop u li teżenta dawn l-annimali minn ċerti kontrolli u miżuri ta’ qerda stipulati fir-Regolament (KE) Nru 999/2001 u li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/598/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2473)

74

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/412/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2002/348/ĠAI dwar is-sigurtà b’konnessjoni ma’ logħbiet tal-futbol b’dimensjoni internazzjonali

76

 

 

2007/413/ĠAI

 

*

Deċiżjoni mill-Partijiet Kontraenti, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, tat-12 ta’ Ġunju 2007 li tadotta regoli li jimplimentaw l-Artikolu 6a tal-Konvenzjoni dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni Europol)

78

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top