EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:155:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 155, 15. kesäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 155

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
15. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 655/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 656/2007, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2007, lyhyen aikavälin tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 586/2001 muuttamisesta teollisuuden koontiryhmien määritelmän osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 657/2007, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2007, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta Euroopan laajuisten otantajärjestelmien perustamisen osalta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 658/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla annettuihin myyntilupiin liittyvien tiettyjen velvoitteiden rikkomisesta johtuvista taloudellisista seuraamuksista

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 659/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 660/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 661/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 662/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 663/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 664/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 665/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 666/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 667/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 668/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 669/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, voin ostoista eräissä jäsenvaltioissa 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta 2007 välisenä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 195/2007 muuttamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 670/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

46

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/34/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan neuvoston direktiivin 70/157/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (1)

49

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/409/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2007, alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehdyn päätöksen 2004/585/EY muuttamisesta

68

 

 

Komissio

 

 

2007/410/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, perunan sukkulamukulataudin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estävistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2451)

71

 

 

2007/411/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2007, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 1 päivää elokuuta 1996 syntyneistä tai kasvatetuista nautaeläimistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistettujen tiettyjen valvonta- ja hävittämistoimenpiteiden soveltamista koskevasta poikkeuksesta tällaisten eläinten osalta sekä päätöksen 2005/598/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2473)

74

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/412/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä tehdyn päätöksen 2002/348/YOS muuttamisesta

76

 

 

2007/413/YOS

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden sopimuspuolten päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 6 a artiklan soveltamissääntöjen vahvistamisesta

78

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top