EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 141, 02. červen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
2. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 604/2007 ze dne 1. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 605/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence pro obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení ke dni 31. prosince 2006 a Bulharskem a Rumunskem

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 606/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímé prodeje“

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 608/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 609/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2007 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 610/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 611/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)

49

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 612/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2007

53

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

56

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (1)

63

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/376/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

67

Druhý dodatkový protokol k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

69

 

 

2007/377/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů

74

 

 

2007/378/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

75

 

 

Komise

 

 

2007/379/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení fenitrothionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2164)  (1)

76

 

 

2007/380/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2213)  (1)

78

 

 

2007/381/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007, kterým se na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoví pro Bulharsko a Rumunsko orientační finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 2272)

80

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava předpisu č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci (Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)

82

 

*

Oprava předpisu č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku (Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)

82

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2007/252/SVV ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Základní práva a občanství“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ (Úř. věst. L 110 ze dne 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top