EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 354, 14. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 354

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
14. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1829/2006 ze dne 13. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006 ze dne 13. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1831/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1832/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy ( 1 )

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1834/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1835/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1836/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1837/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1838/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1

37

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února 2006, 1. března 2006, 1. dubna 2006, 1. května 2006 a 1. června 2006 na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství působících ve třetích zemích

39

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (oznámeno pod číslem K(2006) 6433)

42

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flubendiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci (oznámeno pod číslem K(2006) 6569)

56

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu (oznámeno pod číslem K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top