EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 141, 18. květen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.141.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 141

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
18. května 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2013/C 141/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 129, 4.5.2013

1

 

Soudní dvůr

2013/C 141/02

Složení přísahy nového člena Tribunálu

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2013/C 141/03

Věc C-32/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Maďarsko) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., právní nástupkyně Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. v. Gazdasági Versenyhivatal („Hospodářská soutěž — Článek 101 odst. 1 SFEU — Použití obdobné vnitrostátní právní úpravy — Pravomoc Soudního dvora — Dvoustranné dohody uzavřené mezi pojišťovnou a autorizovanými autoopravnami a týkající se hodinových sazeb za opravu — Sazby zvýšené v závislosti na počtu pojistných smluv, které tyto autoopravny sjednají jako zprostředkovatelé dané pojišťovny — Pojem „dohody, jejichž účelem je omezení hospodářské soutěže““)

3

2013/C 141/04

Věc C-108/11: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. března 2013 — Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — DPH — Snížená sazba — Dodávky chrtů a koní, kteří nejsou určeni k přípravě potravin pro lidskou nebo zvířecí spotřebu, na pronájem koní a některé inseminační služby — Směrnice 2006/112/ES — Porušení článků 96, 98, ve spojení s přílohou III, a 110“)

3

2013/C 141/05

Věc C-216/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. března 2013 — Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/12/EHS — Spotřební daně — Tabákové výrobky nabyté v jednom členském státě a přepravené do jiného členského státu — Výhradně množstevní kritéria posouzení — Článek 34 SFEU — Množstevní omezení dovozu“)

4

2013/C 141/06

Věc C-276/11 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. března 2013 — Viega GmbH & Co. KG v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Odvětví měděných spojovacích tvarovek a tvarovek ze slitin mědi — Koncové a tlakové tvarovky — Provádění a posouzení důkazů — Právo být vyslechnut v soudním řízení — Povinnost odůvodnění — Zásada proporcionality“)

4

2013/C 141/07

Věc C-415/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Španělsko) — Mohamed Aziz v. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) („Směrnice 93/13/EHS — Spotřebitelské smlouvy — Smlouva o hypotečním úvěru — Řízení o výkonu rozhodnutí týkajícího se nemovitosti zatížené hypotékou — Pravomoci vnitrostátního soudu rozhodujícího ve věci samé — Zneužívající klauzule — Kritéria pro posouzení“)

5

2013/C 141/08

Věc C-419/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Městský soud v Praze — Česká republika) — Česká spořitelna, a.s. v. Gerald Feichter („Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Článek 5 bod 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 — Pojmy „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ a „smlouva uzavřená spotřebitelem“ — Vlastní směnka — Směnečné rukojemství — Ručení za závazky z úvěrové smlouvy“)

6

2013/C 141/09

Věc C-420/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Jutta Leth v. Rakouská republika, Land Niederösterreich („Životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí — Schválení takového záměru bez přiměřeného posouzení — Cíle tohoto posouzení — Podmínky, kterým podléhá nárok na náhradu újmy — Zahrnutí ochrany jednotlivců před majetkovými újmami“)

6

2013/C 141/10

Věc C-527/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākās tiesas Senāts — Lotyšsko) — Valsts ieņēmumu dienests v. Ablessio SIA („DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 213, 214 a 273 — Identifikace osob povinných k dani pro účely DPH — Odmítnutí přidělit identifikační číslo pro účely DPH z důvodu, že osoba povinná k dani nemá materiální, technické a finanční prostředky pro výkon deklarované ekonomické činnosti — Legalita — Boj proti daňovým únikům — Zásada proporcionality“)

7

2013/C 141/11

Věc C-545/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Německo) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG v. Landrat des Landkreises Oder-Spree („Společná zemědělská politika — Nařízení (ES) č. 73/2009 — Článek 7 odst. 1 a 2 — Modulace přímých plateb poskytovaných zemědělcům — Dodatečné snížení částek přímých plateb — Platnost — Zásada ochrany legitimního očekávání — Zásada zákazu diskriminace“)

7

2013/C 141/12

Věc C-289/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. června 2012 Zdeněk Altner proti usnesení Tribunálu (šestému senátu) vydanému dne 23. března 2012 ve věci T-535/11, Altner v. Komise

8

2013/C 141/13

Věc C-33/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polsko) dne 22. ledna 2013 — Marcin Jagiełło v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Věc C-34/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem v Prešove (Slovensko) dne 23. ledna 2013 — Monika Kušionová v. SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Věc C-38/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polsko) dne 25. ledna 2013 — Małgorzata Nierodzik v. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Věc C-49/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Úřadem průmyslového vlastnictví (Česká republika) dne 29.01.2013 — MF 7 a. s. v. MAFRA, a. s.

10

2013/C 141/17

Věc C-51/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Rotterdam (Nizozemsko) dne 31. ledna 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV v. Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Věc C-53/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Ostravě (Česká republika) dne 30.01.2013 — Strojírny Prostějov, a. s. v. Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Věc C-60/13: Žaloba podaná dne 4. února 2013 — Evropská Komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

11

2013/C 141/20

Věc C-61/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 7. února 2013 — Alba Forni v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Věc C-62/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 7. února 2013 — Immacolata Racca v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Věc C-63/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 7. února 2013 — Fortuna Russo v. Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Věc C-72/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 11. února 2013 — Gmina Wrocław v. Ministrowi Finansów

14

2013/C 141/24

Věc C-87/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 21. února 2013 — Staatssecretaris van Financiën, další účastník: X

14

2013/C 141/25

Věc C-99/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 28. února 2013 — Guy Kleynen v. Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

Věc C-106/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 4. března 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale v. Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Věc C-108/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 6. března 2013 — Société Mac GmbH v. Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Věc C-122/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Ordinario di Firenze (Itálie) dne 15. března 2013 — Paola C v. Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Věc C-134/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 18. března 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV v. Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Věc C-141/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. března 2013 společností Reber Holding GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 17. ledna 2013 ve věci T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

16

 

Tribunál

2013/C 141/31

Věc T-422/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. února 2013 — Kappa Filter Systems v. OHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) („Žaloba na neplatnost — Lhůta k podání žaloby — Opožděnost — Neexistence nepředvídatelných okolností — Zjevná nepřípustnost“)

18

2013/C 141/32

Věc T-462/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 11. března 2013 — Pilkington Group v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Zveřejnění rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s údaji, na které se údajně vztahuje obchodní tajemství — Návrh na předběžné opatření — Naléhavost — Fumus boni juris — Vyvážení zájmů“)

18

2013/C 141/33

Věc T-552/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 11. března 2013 — North Drilling v. Rada („Řízení o předběžných opatřeních — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Návrh na předběžné opatření — Nedostatek naléhavosti — Vyvážení zájmů“)

19

2013/C 141/34

Věc T-4/13 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 11. března 2013 — Communicaid Group v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení — Služby jazykového vzdělávání — Odmítnutí nabídky uchazeče — Návrh na odklad provádění a na nařízení předběžných opatření — Ztráta příležitosti — Neexistence vážné a nenapravitelné újmy — Neexistence naléhavosti“)

19

2013/C 141/35

Věc T-98/13: Žaloba podaná dne 20. února 2013 — CMT v. OHIM — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Věc T-99/13: Žaloba podaná dne 20. února 2013 — CMT v. OHIM — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Věc T-100/13: Žaloba podaná dne 20. února 2013 — CMT v. OHIM — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Věc T-106/13: Žaloba podaná dne 20. února 2013 — Synergy Hellas v. Komise

21

2013/C 141/39

Věc T-118/13: Žaloba podaná dne 20. února 2013 — Whirlpool Europe v. Komise

22

2013/C 141/40

Věc T-129/13: Žaloba podaná dne 4. března 2013 — Alpiq RomIndustries a Alpig RomEnergie v. Komise

22

2013/C 141/41

Věc T-131/13: Žaloba podaná dne 1. března 2013 — Lardini v. OHIM (zobrazení květu)

23

2013/C 141/42

Věc T-138/13: Žaloba podaná dne 2. března 2013 — Evonik Oil Additives v. OHIM — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Věc T-155/13: Žaloba podaná dne 15. března 2013 — Zanjani v. Rada

24

2013/C 141/44

Věc T-161/13: Žaloba podaná dne 14. března 2013 — First Islamic Investment Bank v. Rada

24

2013/C 141/45

Věc T-172/13: Žaloba podaná dne 21. března 2013 — Novomatic v. OHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Věc T-173/13: Žaloba podaná dne 20. března 2013 — Selo Medical v. OHIM — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Věc T-215/09: Usnesení Tribunálu ze dne 18. března 2013 — Freistaat Sachsen v. Komise

26

2013/C 141/48

Věc T-217/09: Usnesení Tribunálu ze dne 18. března 2013 — Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Dresden v. Komise

26

2013/C 141/49

Věc T-49/12: Usnesení Tribunálu ze dne 12. března 2013 — Lafarge v. Komise

26

2013/C 141/50

Věc T-194/12: Usnesení Tribunálu ze dne 27. března 2013 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


CS

 

Top