EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 141, 18 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.141.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 141

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
18 май 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2013/C 141/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 129, 4.5.2013 г.

1

 

Съд

2013/C 141/02

Полагане на клетва от нов член на Общия съд

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2013/C 141/03

Дело C-32/11: Решение на Съда (първи състав) от 14 март 2013 г. (преюдициално запитване от Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Унгария) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., правоприемник на Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal (Конкуренция — Член 101, параграф 1 ДФЕС — Прилагане на аналогична национална правна уредба — Компетентност на Съда — Двустранни споразумения, сключени между застрахователно дружество и определени автомобилни сервизи във връзка с цената на час за ремонтни услуги — Увеличени цени в зависимост от броя застрахователни договори, сключени чрез тези сервизи, действащи в качеството на посредници в полза на застрахователното дружество — Понятието „споразумение, което има за своя цел ограничаването на конкуренцията“)

3

2013/C 141/04

Дело C-108/11: Решение на Съда (втори състав) от 14 март 2013 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — ДДС — Намалена ставка — Доставки на хрътки и коне, които не са предназначени за приготвяне или производство на храни за употреба от човека или от животни; наемане на коне и услуги по осеменяване — Директива 2006/112/ЕО — Нарушение на членове 96 и 98 във връзка с приложение III, и на член 110)

3

2013/C 141/05

Дело C-216/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 март 2013 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 92/12/ЕИО — Акцизи — Тютюневи изделия, придобити в една държава членка и превозени в друга държава членка — Изключително количествени критерии за преценка — Член 34 ДФЕС — Количествени ограничения върху вноса)

4

2013/C 141/06

Дело C-276/11 P: Решение на Съда (десети състав) от 14 март 2013 г. — Viega GmbH & Co. KG/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картел — Сектор на фитингите от мед и медни сплави — Фитинги за запояване и пресфитинги — Събиране и преценка на доказателствата — Право на съдебно изслушване — Задължение за мотивиране — Принцип на пропорционалност)

4

2013/C 141/07

Дело C-415/11: Решение на Съда (първи състав) от 14 март 2013 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Испания) — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Директива 93/13/ЕИО — Потребителски договори — Договор за ипотечен кредит — Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот — Правомощия на националния съд в исковото производство — Неравноправни клаузи — Критерии за преценка)

5

2013/C 141/08

Дело C-419/11: Решение на Съда (първи състав) от 14 март 2013 г. (преюдициално запитване от Městský soud v Praze — Чешка република) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter (Регламент № 44/2001 — Съдебна компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Член 5, точка 1, буква a) и член 15, параграф 1 — Понятия „дела, свързани с договор“ и „договор, сключен от лице потребител“ — Запис на заповед — Поръчителство — Гарантиране по кредитно споразумение)

6

2013/C 141/09

Дело C-420/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 март 2013 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Autriche) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Околна среда — Директива 85/337/ЕИО — Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда — Разрешение за осъществяване на такъв проект без съответна оценка — Цели на тази оценка — Условия, при изпълнението на които възниква право на обезщетение — Включване или не на защитата на частноправните субекти срещу имуществени вреди)

6

2013/C 141/10

Дело C-527/11: Решение на Съда (втори състав) от 14 март 2013 г. (преюдициално запитване от Augstākās tiesas Senāts — Латвия) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 213, 214 и 273 — Идентифициране на данъчнозадължените лица по ДДС — Отказ за предоставяне на идентификационен номер по ДДС с мотива, че данъчнозадълженото лице не разполага с материални, технически и финансови средства за упражняване на декларираната икономическа дейност — Законосъобразност — Борба срещу данъчните измами — Принцип на пропорционалност)

7

2013/C 141/11

Дело C-545/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 март 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Германия) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree (Обща селскостопанска политика — Регламент (ЕО) № 73/2009 — Член 7, параграфи 1 и 2 — Модулация на директните плащания, предоставяни на земеделските стопани — Допълнително намаление на сумите на директните плащания — Валидност — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Принцип на недопускане на дискриминация)

7

2013/C 141/12

Дело C-289/12 P: Жалба, подадена на 8 юни 2012 г. от Zdeněk Altner срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 23 март 2012 г. по дело T-535/11, Altner/Комисия

8

2013/C 141/13

Дело C-33/13: Преюдициално запитване, отправено от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Полша) на 22 януари 2013 г. — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Дело C-34/13: Преюдициално запитване, отправено от Krajský súd v Prešove (Словакия) на 23 януари 2013 г. — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Дело C-38/13: Преюдициално запитване, отправено от Sąd Rejonowy w Białymstoku (Полша) на 25 януари 2013 г. — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Дело C-49/13: Преюдициално запитване, отправено от Úřad průmyslového vlastnictví (Чешка република) на 29 януари 2013 г. — MF 7 a.s./MAFRA a.s.

10

2013/C 141/17

Дело C-51/13: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Rotterdam (Нидерландия) на 31 януари 2013 г. — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Дело C-53/13: Преюдициално запитване, отправено от Krajský soud v Ostravě (Чешка република) на 30 януари 2013 г. — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Дело C-60/13: Иск, предявен на 4 февруари 2013 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

11

2013/C 141/20

Дело C-61/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Napoli (Италия) на 7 февруари 2013 г. — Alba Forni/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Дело C-62/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Napoli (Италия) на 7 февруари 2013 г. — Immacolata Racca/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Дело C-63/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Napoli (Италия) на 7 февруари 2013 г. — Fortuna Russo/Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Дело C-72/13: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша) на 11 февруари 2013 г. — Gmina Wrocław/Minister Finansów

14

2013/C 141/24

Дело C-87/13: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 21 февруари 2013 г. — Staatssecretaris van Financiën/X

14

2013/C 141/25

Дело C-99/13: Преюдициално запитване, отправено от Cour constitutionnelle (Белгия) на 28 февруари 2013 г. — Guy Kleynen/Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

Дело C-106/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Tivoli (Италия) на 4 март 2013 г. — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Дело C-108/13: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 6 март 2013 г. — Société Mac GmbH/Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Дело C-122/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Ordinario di Firenze (Италия) на 15 март 2013 г. — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Дело C-134/13: Преюдициално запитване, отправено от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство) на 18 март 2013 г. — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Дело C-141/13 P: Жалба, подадена на 20 март 2013 г. от Reber Holding GmbH & Co. KG срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 17 януари 2013 г. по дело T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

16

 

Общ съд

2013/C 141/31

Дело T-422/12: Определение на Общия съд от 20 февруари 2013 г. — Kappa Filter Systems/СХВП (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) (Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Просрочие — Липса на случайно събитие — Явна недопустимост)

18

2013/C 141/32

Дело T-462/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 11 март 2013 г. — Pilkington Group/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Публикуване на решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Отхвърляне на искането за поверително третиране на информация, за която се твърди, че попада в обхвата на търговската тайна — Молба за постановяване на временни мерки — Неотложност — Fumus boni juris — Претегляне на интереси)

18

2013/C 141/33

Дело T-552/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 11 март 2013 г. — North Drilling/Съвет (Обезпечително производство — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран — Замразяване на средства и икономически ресурси — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност — Претегляне на интереси)

19

2013/C 141/34

Дело T-4/13 R: Определение на председателя на Общия съд от 11 март 2013 г. — Communicaid Group/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Услуги във връзка с езиково обучение — Отхвърляне на оферта на оферент — Молба за спиране на изпълнението и за временни мерки — Загуба на възможност — Липса на значителна и непоправима вреда — Липса на неотложност)

19

2013/C 141/35

Дело T-98/13: Жалба, подадена на 20 февруари 2013 г. — CMT/СХВП — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Дело T-99/13: Жалба, подадена на 20 февруари 2013 г. — CMT/СХВП — Camomilla (Camomilla)/СХВП

20

2013/C 141/37

Дело T-100/13: Жалба, подадена на 20 февруари 2013 г. — CMT/СХВП — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Дело T-106/13: Иск, предявен на 20 февруари 2013 г. — Synergy Hellas/Комисия

21

2013/C 141/39

Дело T-118/13: Жалба, подадена на 20 февруари 2013 г. — Whirlpool Europe/Комисия

22

2013/C 141/40

Дело T-129/13: Жалба, подадена на 4 март 2013 г. — Alpiq RomIndustries и Alpiq RomEnergie/Комисия

22

2013/C 141/41

Дело T-131/13: Жалба, подадена на 1 март 2013 г. — Lardini/СХВП (изображение на цвете)

23

2013/C 141/42

Дело T-138/13: Жалба, подадена на 2 март 2013 г. — Evonik Oil Additives/СХВП — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Дело T-155/13: Жалба, подадена на 15 март 2013 г. — Zanjani/Съвет

24

2013/C 141/44

Дело T-161/13: Жалба, подадена на 14 март 2013 г. — First Islamic Investment Bank/Съвет

24

2013/C 141/45

Дело T-172/13: Жалба, подадена на 21 март 2013 г. — Novomatic/СХВП — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Дело T-173/13: Жалба, подадена на 20 март 2013 г. — Selo Medical/СХВП

25

2013/C 141/47

Дело T-215/09: Определение на Общия съд от 18 март 2013 г. — Freistaat Sachsen/Комисия

26

2013/C 141/48

Дело T-217/09: Определение на Общия съд от 18 март 2013 г. — Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen Dresden/Комисия

26

2013/C 141/49

Дело T-49/12: Определение на Общия съд от 12 март 2013 г. — Lafarge/Комисия

26

2013/C 141/50

Дело T-194/12: Определение на Общия съд от 27 март 2013 г. — Advance Magazine Publishers/СХВП — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


BG

 

Top