EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 141, 2013. gada 18. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.141.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 18. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 141/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 129, 4.5.2013.

1

 

Tiesa

2013/C 141/02

Jauna Vispārējās tiesas locekļa zvēresta nodošana

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 141/03

Lieta C-32/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums (Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. tiesību pārņēmēja Paragon-Alkusz Zrt./Gazdasági Versenyhivatal (Konkurence — LESD 101. panta 1. punkts — Analoģiska valsts tiesiskā regulējuma piemērošana — Tiesas kompetence — Divpusēji nolīgumi starp apdrošināšanas sabiedrību un automašīnu remontdarbnīcām par remontdarbu stundas izcenojuma likmēm — Izcenojuma likmju pieaugums atkarībā no apdrošināšanas līgumu skaita, kas apdrošināšanas sabiedrībai noslēgti ar šo starpnieku statusā rīkojošos remontdarbnīcu starpniecību — Jēdziens “nolīgums, kura mērķis ir ierobežot konkurenci”)

3

2013/C 141/04

Lieta C-108/11: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums — Eiropas Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — PVN — Samazināta likme — Kurtu un zirgu, kuri nav paredzēti cilvēkiem vai dzīvniekiem domātu pārtikas produktu sagatavošanai vai ražošanai, piegādes, zirgu izīrēšana un apaugļošanas pakalpojumi — Direktīva 2006/112/EK — 96., 98., to lasot kopsakarā ar III pielikumu, un 110. panta pārkāpums)

3

2013/C 141/05

Lieta C-216/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/12/EEK — Akcīzes nodoklis — Tabakas izstrādājumi, kas iegādāti vienā dalībvalstī un pārvesti uz citu dalībvalsti — Tikai un vienīgi kvantitatīvi vērtēšanas kritēriji — LESD 34. pants — Importa kvantitatīvie ierobežojumi)

4

2013/C 141/06

Lieta C-276/11 P: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums — Viega GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Vara un vara sakausējumu savienotājelementu nozare — Metināmie un presējamie savienotājelementi — Pierādījumu iesniegšana un novērtēšana — Tiesības tikt uzklausītam tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīguma princips)

4

2013/C 141/07

Lieta C-415/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Direktīva 93/13/EEK — Patērētāju līgumi — Hipotekārā aizdevuma līgums — Piedziņas vēršanas uz hipotēkas objektu procedūra — Valsts tiesas, kas izskata lietu pēc būtības, kompetence — Negodīgi noteikumi — Vērtēšanas kritēriji)

5

2013/C 141/08

Lieta C-419/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums (Městský soud v Praze (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter (Regula (EK) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās — 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 15. panta 1. punkts — Jēdzieni “līgumtiesību joma” un “patērētāja līgums” — Vienkāršais vekselis — Galvojums — Nodrošinājums aizdevuma līgumā)

6

2013/C 141/09

Lieta C-420/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jutta Leth/Austrijas Republika, Land Niederösterreich (Vide — Direktīva 85/337/EEK — Noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Šāda projekta atļaušana, ja nav atbilstoša novērtējuma — Šī novērtējuma mērķi — Nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību pastāvēšanai — Privātpersonu ietveršana vai neietveršana aizsardzībā pret kaitējumu īpašumam)

6

2013/C 141/10

Lieta C-527/11: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums (Augstākās tiesas Senāta (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (PVN — Direktīva 2006/112/EK — 213., 214. un 273. pants — PVN maksātāju identifikācija — Atteikums piešķirt PVN identifikācijas numuru tāpēc, ka nodokļa maksātājam nav materiāltehnisku un finansiālu iespēju deklarētās saimnieciskās darbības veikšanai — Likumība — Krāpšanas apkarošana nodokļu jomā — Samērīguma princips)

7

2013/C 141/11

Lieta C-545/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 14. marta spriedums (Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree (Kopējā lauksaimniecības politika — Regula (EK) Nr. 73/2009 — 7. panta 1. un 2. punkts — Lauksaimniekiem piešķirto tiešo maksājumu modulācija — Tiešo maksājumu apmēra turpmāks samazinājums — Spēkā esamība — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Nediskriminācijas princips)

7

2013/C 141/12

Lieta C-289/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2012. gada 23. marta rīkojumu lietā T-535/11 Altner/Komisija 2012. gada 8. jūnijā iesniedza Zdeněk Altner

8

2013/C 141/13

Lieta C-33/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 22. janvārī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polija) — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Lieta C-34/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. janvārī iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākija) — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Lieta C-38/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 25. janvārī iesniedza Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polija) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Lieta C-49/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 29. janvārī iesniedza Úřad průmyslového vlastnictví (Čehijas Republika) — MF 7 a.s./MAFRA a.s.

10

2013/C 141/17

Lieta C-51/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 31. janvārī iesniedza Rechtbank Rotterdam (Nīderlande) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Lieta C-53/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 30. janvārī iesniedza Krajský soud v Ostravě (Čehijas Republika) — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Lieta C-60/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. februārī — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

11

2013/C 141/20

Lieta C-61/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. februārī iesniedza Tribunale di Napoli (Itālija) — Alba Forni/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Lieta C-62/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. februārī iesniedza Tribunale di Napoli (Itālija) — Immacolata Racca/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Lieta C-63/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. februārī iesniedza Tribunale di Napoli (Itālija) — Fortuna Russo/Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Lieta C-72/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 11. februārī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

14

2013/C 141/24

Lieta C-87/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 21. februārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Staatssecretaris van Financiën/X

14

2013/C 141/25

Lieta C-99/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 28. februārī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) — Guy Kleynen/Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

Lieta C-106/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 4. martā iesniedza Tribunale di Tivoli (Itālija) — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Lieta C-108/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 6. martā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Société Mac GmbH/Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Lieta C-122/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 15. martā iesniedza Tribunale Ordinario di Firenze (Itālija) — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Lieta C-134/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 18. martā iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Lieta C-141/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2013. gada 17. janvāra spriedumu lietā T-355/09 Reber Holding GmbH & Co. KG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 20. martā iesniedza Reber Holding GmbH & Co. KG

16

 

Vispārējā tiesa

2013/C 141/31

Lieta T-422/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 20. februāra rīkojums — Kappa Filter Systems/ITSB (“THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS”) (Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Neparedzētu apstākļu neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

18

2013/C 141/32

Lieta T-462/12 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 11. marta rīkojums — Pilkington Group/Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Lēmuma, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums, publicēšana — Pieteikuma, kura mērķis ir panākt konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz informāciju, kura, iespējams, attiecas uz komercnoslēpumu, noraidīšana — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamība — Fumus boni juris — Interešu izsvēršana)

18

2013/C 141/33

Lieta T-552/12 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 11. marta rīkojums — North Drilling/Padome (Pagaidu noregulējums — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu — Naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība — Interešu izsvēršana)

19

2013/C 141/34

Lieta T-4/13 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 11. marta rīkojums — Communicaid Group/Komisija (Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Valodu apmācības pakalpojumi — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu — Iespējas zaudēšana — Būtiska un neatgriezeniska kaitējuma neesamība — Steidzamības neesamība)

19

2013/C 141/35

Lieta T-98/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. februārī — CMT/ITSB — Camomilla (“Camomilla”)

19

2013/C 141/36

Lieta T-99/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. februārī — CMT/ITSB — Camomilla (“Camomilla”)

20

2013/C 141/37

Lieta T-100/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. februārī — CMT/ITSB — Camomilla (“Camomilla”)

21

2013/C 141/38

Lieta T-106/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. februārī — Synergy Hellas/Komisija

21

2013/C 141/39

Lieta T-118/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. februārī — Whirlpool Europe/Komisija

22

2013/C 141/40

Lieta T-129/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. martā — Alpiq RomIndustries un Alpiq RomEnergie/Komisija

22

2013/C 141/41

Lieta T-131/13: Prasība, kas celta 2013. gada 1. martā — Lardini/ITSB (zieda attēls)

23

2013/C 141/42

Lieta T-138/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. martā — Evonik Oil Additives/ITSB — BRB International (“VISCOTECH”)

23

2013/C 141/43

Lieta T-155/13: Prasība, kas celta 2013. gada 15. martā — Zanjani/Padome

24

2013/C 141/44

Lieta T-161/13: Prasība, kas celta 2013. gada 14. martā — First Islamic Investment Bank/Padome

24

2013/C 141/45

Lieta T-172/13: Prasība, kas celta 2013. gada 21. martā — Novomatic/ITSB — Simba Toys (“AFRICAN SIMBA”)

25

2013/C 141/46

Lieta T-173/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. martā — Selo Medical/ITSB — biosyn Arzneimittel (“SELOGYN”)

25

2013/C 141/47

Lieta T-215/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 18. marta rīkojums — Freistaat Sachsen/Komisija

26

2013/C 141/48

Lieta T-217/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 18. marta rīkojums — Mitteldeutsche Flughafen un Flughafen Dresden/Komisija

26

2013/C 141/49

Lieta T-49/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. marta rīkojums — Lafarge/Komisija

26

2013/C 141/50

Lieta T-194/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. marta rīkojums — Advance Magazine Publishers/ITSB — Bauer Consumer Media (“GOLF WORLD”)

26


LV

 

Top