EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 141, 18. maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.141.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 141

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
18. maj 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 141/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 129 af 4.5.2013

1

 

Domstolen

2013/C 141/02

Et nyt medlem af Retten aflægger ed

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 141/03

Sag C-32/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. marts 2013 — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft. og Paragon-Alkusz Zrt., der er retssuccessor for Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. mod Gazdasági Versenyhivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungarn) (Konkurrence — artikel 101, stk. 1, TEUF — anvendelsen af tilsvarende nationale bestemmelser — Domstolens kompetence — bilaterale aftaler mellem et forsikringsselskab og motorkøretøjsværksteder vedrørende timetakster for reparation — takster, der forhøjes i forhold til det antal kontrakter, der er indgået gennem disse motorkøretøjsværksteder, der har handlet som mæglere for forsikringsselskabet — begrebet »aftale, som har til formål at begrænse konkurrencen«)

3

2013/C 141/04

Sag C-108/11: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 14. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — moms — nedsat sats — leveringer af hunde af racen greyhound og leveringer af heste, der ikke er bestemt til anvendelse ved tilberedning eller fremstilling af levnedsmidler eller foder, hesteudlejning og insemineringsydelser — direktiv 2006/112/EF — tilsidesættelse af artikel 96 og 98, sammenholdt med bilag III, og af artikel 110)

3

2013/C 141/05

Sag C-216/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 92/12/EØF — punktafgifter — tobaksvarer, som er købt i en medlemsstat og transporteret til en anden medlemsstat — udelukkende kvantitative bedømmelseskriterier — artikel 34 TEUF — kvantitative indførselsrestriktioner)

4

2013/C 141/06

Sag C-276/11 P: Domstolens dom (Tidende Afdeling) af 14. marts 2013 — Viega GmbH & Co. KG mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — sektoren for kobberfittings og fittings af kobberlegeringer — loddefittings og presfittings — bevisførelse og bevisbedømmelse — retten til at blive hørt under en sag — begrundelsespligten — proportionalitetsprincippet)

4

2013/C 141/07

Sag C-415/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. marts 2013 — Mohamed Aziz mod Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Spanien) (Direktiv 93/13/EØF — forbrugeraftaler — låneaftale med pant i fast ejendom — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — kompetencen for den nationale ret, der skal påkende et anerkendelsessøgsmål — urimelige kontraktvilkår — bedømmelseskriterier)

5

2013/C 141/08

Sag C-419/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. marts 2013 — Česká spořitelna, a.s. mod Gerald Feichter (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Městský soud v Praze — Den Tjekkiske Republik) (Forordning (EF) nr. 44/2001 — retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — artikel 5, nr. 1), litra a), og artikel 15, stk. 1 — begreberne »sager om kontraktforhold« og »aftale indgået af forbrugeren« — egenveksel — aval — sikkerhedsstillelse for en låneaftale)

6

2013/C 141/09

Sag C-420/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. marts 2013 — Jutta Leth mod Republik Österreich og Land Niederösterreich (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Miljø — direktiv 85/337/EØF — vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkninger på miljøet — godkendelse af et sådant projekt, når der ikke foreligger en behørig vurdering — denne vurderings formål — betingelser for, at der foreligger ret til erstatning — indbefatning eller ej af borgeres beskyttelse mod formuetab)

6

2013/C 141/10

Sag C-527/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. marts 2013 — Valsts ieņēmumu dienests mod Ablessio SIA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākās tiesas Senāts — Letland) (Moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 213, 214 og 273 — registrering af momspligtige personer — afslag på at tildele momsregistreringsnummer med den begrundelse, at den afgiftspligtige ikke råder over materielle, tekniske og finansielle midler til at udøve den angivne økonomiske virksomhed — lovligt — bekæmpelse af skattesvig — proportionalitetsprincippet)

7

2013/C 141/11

Sag C-545/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. marts 2013 — Agrargenossenschaft Neuzelle eG mod Landrat des Landkreises Oder-Spree (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Tyskland) (Fælles landbrugspolitik — forordning (EF) nr. 73/2009 — artikel 7, stk. 1 og 2 — graduering af de direkte betalinger til landbrugerne — yderligere nedsættelse af de direkte betalinger — gyldighed — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

7

2013/C 141/12

Sag C-289/12 P: Appel iværksat den 8. juni 2012 af Zdeněk Altner til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 23. marts 2012 i sag T-535/11, Altner mod Kommissionen

8

2013/C 141/13

Sag C-33/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polen) den 22. januar 2013 — Marcin Jagiełło mod Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Sag C-34/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Slovakiet) den 23. januar 2013 — Monika Kušionová mod SMART Capital, a. s.

9

2013/C 141/15

Sag C-38/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polen) den 25. januar 2013 — Małgorzata Nierodzik mod Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Sag C-49/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Úřad průmyslového vlastnictví (Den Tjekkiske Republik) den 29. januar 2013 — MF 7 a. s. mod MAFRA, a. s.

10

2013/C 141/17

Sag C-51/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Rotterdam (Nederlandene) den 31. januar 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV mod Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Sag C-53/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě (Den Tjekkiske Republik) den 30. januar 2013 — Strojírny Prostějov, a.s. mod Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Sag C-60/13: Sag anlagt den 4. februar 2013 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

11

2013/C 141/20

Sag C-61/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Napoli (Italien) den 7. februar 2013 — Alba Forni mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Sag C-62/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Napoli (Italien) den 7. februar 2013 — Immacolata Racca mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Sag C-63/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Napoli (Italien) den 7. februar 2013 — Fortuna Russo mod Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Sag C-72/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 11. februar 2013 — Gmina Wrocław mod Minister Finansów

14

2013/C 141/24

Sag C-87/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 21. februar 2013 — Staatssecretaris van Financiën mod X

14

2013/C 141/25

Sag C-99/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour constitutionnelle (Belgien) den 28. februar 2013 — Guy Kleynen mod Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

Sag C-106/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale de Tivoli (Italien) den 4. marts 2013 — Francesco Fierro og Fabiana Marmorale mod Edoardo Ronchi og Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Sag C-108/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 6. marts 2013 — Société Mac GmbH mod Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Sag C-122/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Ordinario di Firenze (Italien) den 15. marts 2013 — Paola C mod Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Sag C-134/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 18. marts 2013 — Raytek GmbH og Fluke Europe BV mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Sag C-141/13 P: Appel iværksat den 20. marts 2013 af Reber Holding GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 17. januar 2013 i sag T-355/09 — Reber Holding GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

16

 

Retten

2013/C 141/31

Sag T-422/12: Rettens kendelse af 20. februar 2013 — Kappa Filter Systems mod KHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) (Annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — for sent indgivet — omstændigheder, som ikke kunne forudses, foreligger ikke — åbenbart afvisningsgrundlag)

18

2013/C 141/32

Sag T-462/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 11. marts 2013 — Pilkington Group mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — offentliggørelse af en beslutning, hvori der fastslås en overtrædelse af artikel 81 EF — afslag på begæring om fortrolig behandling af oplysninger angiveligt dækket af forretningshemmeligheden — begæring om foreløbige forholdsregler — uopsættelighed — fumus boni juris — interesseafvejning)

18

2013/C 141/33

Sag T-552/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 11. marts 2013 — North Drilling mod Rådet (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran — indefrysning af midler og af økonomiske ressourcer — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed — interesseafvejning)

19

2013/C 141/34

Sag T-4/13 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 11. marts 2013 — Communicaid Group mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — sprogundervisning — afvisning af en tilbudsgivers bud — begæring om udsættelse af gennemførelse og om anordning af foreløbige forholdsregler — fortabelse af mulighed — ikke alvorligt og uopretteligt tab — manglende uopsættelighed)

19

2013/C 141/35

Sag T-98/13: Sag anlagt den 20. februar 2013 — CMT mod KHIM — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Sag T-99/13: Sag anlagt den 20. februar 2013 — CMT mod KHIM — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Sag T-100/13: Sag anlagt den 20. februar 2013 — CMT mod KHIM — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Sag T-106/13: Sag anlagt den 20. februar 2013 — Synergy Hellas mod Kommissionen

21

2013/C 141/39

Sag T-118/13: Sag anlagt den 20. februar 2013 — Whirlpool Europe mod Kommissionen

22

2013/C 141/40

Sag T-129/13: Sag anlagt den 4. marts 2013 — Alpiq RomIndustries og Alpiq RomEnergie mod Kommissionen

22

2013/C 141/41

Sag T-131/13: Sag anlagt den 1. marts 2013 — Lardini mod KHIM (gengivelse af en blomst)

23

2013/C 141/42

Sag T-138/13: Sag anlagt den 2. marts 2013 — Evonik Oil Additives mod KHIM — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Sag T-155/13: Sag anlagt den 15. marts 2013 — Zanjani mod Rådet

24

2013/C 141/44

Sag T-161/13: Sag anlagt den 14. marts 2013 — First Islamic Investment Bank mod Rådet

24

2013/C 141/45

Sag T-172/13: Sag anlagt den 21. marts 2013 — Novomatic mod KHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Sag T-173/13: Sag anlagt den 20. marts 2013 — Selo Medical mod KHIM — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Sag T-215/09: Rettens kendelse af 18. marts 2013 — Freistaat Sachsen mod Kommissionen

26

2013/C 141/48

Sag T-217/09: Rettens kendelse af 18. marts 2013 — Mitteldeutsche Flughafen og Flughafen Dresden mod Kommissionen

26

2013/C 141/49

Sag T-49/12: Rettens kendelse af 12. marts 2013 — Lafarge mod Kommissionen

26

2013/C 141/50

Sag T-194/12: Rettens kendelse af 27. marts 2013 — Advance Magazine Publishers mod KHIM — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


DA

 

Top