EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 141, 18 mai 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.141.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 141

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
18 mai 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 141/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 129, 4.5.2013

1

 

Curtea de Justiție

2013/C 141/02

Depunerea jurământului de către un nou membru al Tribunalului

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 141/03

Cauza C-32/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungaria) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., succesoarea în drept a Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal [Concurență — Articolul 101 alineatul (1) TFUE — Aplicarea unei reglementări naționale similare — Competența Curții — Acorduri bilaterale între o societate de asigurări și service-uri privind tarifele orare de reparație — Tarife majorate în funcție de numărul de contracte de asigurare încheiate prin intermediul acestor service-uri care acționează în calitate de intermediari pentru societatea de asigurări — Noțiunea „acord având ca obiect restrângerea concurenței”]

3

2013/C 141/04

Cauza C-108/11: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 14 martie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — TVA — Cotă redusă — Livrări de ogari și de cai care nu sunt destinați preparării sau producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, închirierea de cai și servicii de inseminare — Directiva 2006/112/CE — Încălcarea articolului 96, a articolului 98 coroborat cu anexa III și a articolului 110)

3

2013/C 141/05

Cauza C-216/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 92/12/CEE — Accize — Produse din tutun achiziționate într-un stat membru și transportate în alt stat membru — Criterii de apreciere exclusiv cantitative — Articolul 34 TFUE — Restricții cantitative la import)

4

2013/C 141/06

Cauza C-276/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 martie 2013 — Viega GmbH & Co. KG/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegere — Sectorul racordurilor din cupru și din aliaje de cupru — Racorduri de sudat și de montat fără sudură — Administrarea și aprecierea probelor — Dreptul de a fi ascultat în justiție — Obligația de motivare — Principiul proporționalității)

4

2013/C 141/07

Cauza C-415/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona — Spania) — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Directiva 93/13/CEE — Contracte încheiate cu consumatorii — Contract de împrumut ipotecar — Procedură de executare ipotecară — Competențele instanței naționale de fond — Clauze abuzive — Criterii de apreciere)

5

2013/C 141/08

Cauza C-419/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Městský soud v Praze — Republica Cehă) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter [Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Articolul 5 punctul 1 litera (a) și articolul 15 alineatul (1) — Noțiunile „materie contractuală” și „contract încheiat de consumator” — Bilet la ordin — Aval — Garantare a unui contract de credit]

6

2013/C 141/09

Cauza C-420/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Mediu — Directiva 85/337/CEE — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului — Autorizarea unui astfel de proiect în lipsa unei evaluări adecvate — Obiectivele acestei evaluări — Condiții cărora le este subordonată existența unui drept la repararea prejudiciului — Includerea sau neincluderea protecției particularilor împotriva prejudiciilor materiale)

6

2013/C 141/10

Cauza C-527/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Augstākās tiesas Senāts — Letonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 213, 214 și 273 — Identificarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA — Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA pentru motivul că persoana impozabilă nu dispune de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru exercitarea activității economice declarate — Legalitate — Luptă împotriva evaziunii fiscale — Principiul proporționalității)

7

2013/C 141/11

Cauza C-545/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 martie 2013 [cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Germania] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree [Politica agricolă comună — Regulamentul (CE) nr. 73/2009 — Articolul 7 alineatele (1) și (2) — Modularea plăților directe acordate agricultorilor — Reducere suplimentară a cuantumurilor plăților directe — Validitate — Principiul protecției încrederii legitime — Principiul nediscriminării]

7

2013/C 141/12

Cauza C-289/12 P: Recurs introdus la 8 iunie 2012 de Zdeněk Altner împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) din 23 martie 2012 în cauza T-535/11, Altner/Comisia

8

2013/C 141/13

Cauza C-33/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polonia) la 22 ianuarie 2013 — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Cauza C-34/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 23 ianuarie 2013 — Monika Kušionová/SMART Capital, a. s.

9

2013/C 141/15

Cauza C-38/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) la 25 ianuarie 2013 — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Cauza C-49/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Úřad průmyslového vlastnictví (Republica Cehă) la 29 ianuarie 2013 — MF 7 a. s./MAFRA, a. s.

10

2013/C 141/17

Cauza C-51/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Rotterdam (Țările de Jos) la 31 ianuarie 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Cauza C-53/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajským soudem v Ostravě (Republica Cehă) la 30 ianuarie 2013 — Strojírny Prostějov, a. s./Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Cauza C-60/13: Acțiune introdusă la 4 februarie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

11

2013/C 141/20

Cauza C-61/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 7 februarie 2013 — Alba Forni/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Cauza C-62/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 7 februarie 2013 — Immacolata Racca/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Cauza C-63/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 7 februarie 2013 — Fortuna Russo/Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Cauza C-72/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 11 februarie 2013 — Gmina Wrocław/Ministrowi Finansów

14

2013/C 141/24

Cauza C-87/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 21 februarie 2013 — Staatssecretaris van Financiën/X

14

2013/C 141/25

Cauza C-99/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour constitutionnelle (Belgia) la 28 februarie 2013 — Guy Kleynen/Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

Cauza C-106/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Tivoli (Italia) la 4 martie 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Cauza C-108/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de le Conseil d'État (Franța) la 6 martie 2013 — Société Mac GmbH/Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Cauza C-122/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) la 15 martie 2013 — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Cauza C-134/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 18 martie 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty′s Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Cauza C-141/13 P: Recurs introdus la 20 martie 2013 de Reber Holding GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 17 ianuarie 2013 în cauza T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

16

 

Tribunalul

2013/C 141/31

Cauza T-422/12: Ordonanța Tribunalului din 20 februarie 2013 — Kappa Filter Systems/OAPI (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) („Acțiune în anulare — Termen de introducere a acțiunii — Tardivitate — Lipsa cazului fortuit — Inadmisibilitate vădită”)

18

2013/C 141/32

Cauza T-462/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 11 martie 2013 — Pilkington Group/Comisia („Procedură privind măsurile provizorii — Concurență — Publicarea unei decizii de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Respingerea cererii de aplicare a regimului de confidențialitate datelor despre care se pretinde că sunt protejate de secretul de afaceri — Cerere de măsuri provizorii — Urgență — Fumus boni iuris — Evaluarea comparativă a intereselor”)

18

2013/C 141/33

Cauza T-552/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 11 martie 2013 — North Drilling/Consiliul („Măsuri provizorii — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive împotriva Iranului — Înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa urgenței — Evaluare comparativă a intereselor”)

19

2013/C 141/34

Cauza T-4/13 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 11 martie 2013 — Communicaid Group/Comisia („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Servicii de formare lingvistică — Respingerea ofertei depuse de un ofertant — Cerere de suspendare a executării și de măsuri provizorii — Pierderea unei șanse — Lipsa unui prejudiciu grav și ireparabil — Lipsa urgenței”)

19

2013/C 141/35

Cauza T-98/13: Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — CMT/OAPI — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Cauza T-99/13: Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — CMT/OAPI — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Cauza T-100/13: Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — CMT/OAPI — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Cauza T-106/13: Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — Synergy Hellas/Comisia

21

2013/C 141/39

Cauza T-118/13: Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — Whirlpool Europe/Comisia

22

2013/C 141/40

Cauza T-129/13: Acțiune introdusă la 4 martie 2013 — Alpiq RomIndustries și Alpiq RomEnergie/Comisia

22

2013/C 141/41

Cauza T-131/13: Acțiune introdusă la 1 martie 2013 — Lardini/OAPI (reprezentarea unei flori)

23

2013/C 141/42

Cauza T-138/13: Acțiune introdusă la 2 martie 2013 — Evonik Oil Additives/OAPI — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Cauza T-155/13: Acțiune introdusă la 15 martie 2013 — Zanjani/Consiliul

24

2013/C 141/44

Cauza T-161/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — First Islamic Investment Bank/Consiliul

24

2013/C 141/45

Cauza T-172/13: Acțiune introdusă la 21 martie 2013 — Novomatic/OAPI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Cauza T-173/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — Selo Medical/OAPI — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Cauza T-215/09: Ordonanța Tribunalului din 18 martie 2013 — Freistaat Sachsen/Comisia

26

2013/C 141/48

Cauza T-217/09: Ordonanța Tribunalului din 18 martie 2013 — Mitteldeutsche Flughafen și Flughafen Dresden/Comisia

26

2013/C 141/49

Cauza T-49/12: Ordonanța Tribunalului din 12 martie 2013 — Lafarge/Comisia

26

2013/C 141/50

Cauza T-194/12: Ordonanța Tribunalului din 27 martie 2013 Advance Magazine Publishers/OAPI — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


RO

 

Top