EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 141, 18. mai 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.141.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 141

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
18. mai 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 141/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 129, 4.5.2013

1

 

Euroopa Kohus

2013/C 141/02

Üldkohtu uue liikme vande andmine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 141/03

Kohtuasi C-32/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus (Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungari) eelotsusetaotlus) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. õigusjärglane versus Gazdasági Versenyhivatal (Konkurents — ELTL artikli 101 lõige 1 — Analoogse siseriikliku õigusnormi kohaldamine — Euroopa Kohtu pädevus — Autoremondi tunnitasu puudutavad kahepoolsed kokkulepped kindlustusettevõtja ja autoremonditöökodade vahel — Tasu, mida suurendatakse sõltuvalt vahendajana tegutseva autoremonditöökoja poolt kindlustusettevõtja jaoks sõlmitud kindlustuslepingute arvust — Mõiste „kokkulepe, mille eesmärk on piirata konkurentsi”)

3

2013/C 141/04

Kohtuasi C-108/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Käibemaks — Vähendatud maksumäär — Selliste hurtade ja hobuste tarned, kes pole mõeldud toiduainete ja sööda valmistamiseks või tootmiseks, hobuste rentimine ja seemendusteenused — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklite 96, 98 koostoimes III lisaga ja artikli 110 rikkumine)

3

2013/C 141/05

Kohtuasi C-216/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 92/12/EMÜ — Aktsiisid — Ühes liikmesriigis soetatud ja teise liikmesriiki toimetatud tubakatooted — Pelgalt koguselised hindamiskriteeriumid — ELTL artikkel 34 — Koguselised impordipiirangud)

4

2013/C 141/06

Kohtuasi C-276/11 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus — Viega GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartell — Vasest ja vasesulamist toruliitmike sektor — Keevis- ja pressliitmikud — Tõendite kogumine ja hindamine — Õigus olla kohtus ära kuulatud — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsuse põhimõte)

4

2013/C 141/07

Kohtuasi C-415/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. märtsi 2013 aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Hispaania — eelotsusetaotlus) — Mohamed Aziz versus Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Direktiiv 93/13/EMÜ — Tarbijalepingud — Hüpoteeklaenu leping — Hüpoteegiga tagatud nõude täitemenetlus — Asja sisuliselt arutava siseriikliku kohtu pädevus — Ebaõiglased tingimused — Hindamiskriteeriumid)

5

2013/C 141/08

Kohtuasi C-419/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus (Městský soud v Praze (Tšehhi Vabariik) eelotsusetaotlus) — Česká spořitelna, a.s. versus Gerald Feichter (Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades — Artikli 5 punkti 1 alapunkt a ja artikli 15 lõige 1 — Mõisted „lepingutega seotud asjad” ja „tarbijaleping” — Lihtveksel — Käendus — Krediidilepingu tagatis)

6

2013/C 141/09

Kohtuasi C-420/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus (Oberster Gerichtshof (Austria) eelotsusetaotlus) — Jutta Leth versus Austria Vabariik, Land Niederösterreich (Keskkond — Direktiiv 85/337/EMÜ — Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine — Projektile loa andmine ilma asjakohase hindamiseta — Hindamise eesmärgid — Hüvitise saamise õiguse tingimused — Küsimus, kas üksikisikute kaitse varalise kahju eest on hõlmatud või mitte)

6

2013/C 141/10

Kohtuasi C-527/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus (Augstākās tiesas Senāts’i eelotsusetaotlus — Läti) — Valsts ieņēmumu dienests versus Ablessio SIA (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 213, 214 ja 273 — Käibemaksukohustuslaste registreerimine — Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri andmisest keeldumine põhjendusel, et maksukohustuslasel puuduvad deklareeritud majandustegevuseks vajalikud majanduslikud, tehnilised ja rahalised vahendid — Õiguspärasus — Maksupettuste vastane võitlus — Proportsionaalsuse põhimõte)

7

2013/C 141/11

Kohtuasi C-545/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. märtsi 2013. aasta otsus (Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG versus Landrat des Landkreises Oder-Spree (Ühine põllumajanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artikli 7 lõiked 1 ja 2 — Põllumajandustootjale makstavate otsetoetuste ümbersuunamine — Otsetoetuste summade täiendav vähendamine — Kehtivus — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

7

2013/C 141/12

Kohtuasi C-289/12 P: Zdeněk Altneri 8. juunil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 23. märtsi 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-535/11: Altner versus Komisjon

8

2013/C 141/13

Kohtuasi C-33/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Poola) 22. jaanuaril 2013 — Marcin Jagiełło versus Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Kohtuasi C-34/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovakkia) 23. jaanuaril 2013 — Monika Kušionová versus SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Kohtuasi C-38/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Białymstoku (Poola) 25. jaanuaril 2013 — Małgorzata Nierodzik versus Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Kohtuasi C-49/13: Eelotsusetaotlus, mille on 29. jaanuaril 2013 esitanud Úřad průmyslového vlastnictví (Tšehhi Vabariik) — MF 7 a.s. versus MAFRA a.s.

10

2013/C 141/17

Kohtuasi C-51/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Rotterdam (Madalmaad) 31. jaanuaril 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV versus Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Kohtuasi C-53/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Ostravě (Tšehhi Vabariik) 30. jaanuaril 2013 — Strojírny Prostějov, a.s. versus Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Kohtuasi C-60/13: 4. veebruaril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

11

2013/C 141/20

Kohtuasi C-61/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Napoli (Itaalia) 7. veebruaril 2013 — Alba Forni versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Kohtuasi C-62/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Napoli (Itaalia) 7. veebruaril 2013 — Immacolata Racca versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Kohtuasi C-63/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Napoli (Itaalia) 7. veebruaril 2013 — Fortuna Russo versus Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Kohtuasi C-72/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 11. veebruaril 2013 — Gmina Wrocław versus Minister Finansów

14

2013/C 141/24

Kohtuasi C-87/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 21. veebruaril 2013 — Staatssecretaris van Financiën, menetlusosaline: X

14

2013/C 141/25

Kohtuasi C-99/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Belgia) 28. veebruaril 2013 — Guy Kleynen versus Ministrite Nõukogu

14

2013/C 141/26

Kohtuasi C-106/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Tivoli (Itaalia) 4. märtsil 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale versus Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Kohtuasi C-108/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 6. märtsil 2013 — Mac GmbH versus Põllumajandus-, toidu- ja metsandusministeerium

15

2013/C 141/28

Kohtuasi C-122/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Ordinario di Firenze (Itaalia) 15. märtsil 2013 — Paola C versus Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Kohtuasi C-134/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 18. märtsil 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV versus Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Kohtuasi C-141/13: Reber Holding GmbH & Co. KG 20. märtsil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 17. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-355/09: Reber Holding GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

16

 

Üldkohus

2013/C 141/31

Kohtuasi T-422/12: Üldkohtu 20. veebruari 2013. aasta määrus — Kappa Filter Systems versus Siseturu Ühtlustamise Amet (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) (Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Ettenägematu asjaolu puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

18

2013/C 141/32

Kohtuasi T-462/12 R: Üldkohtu presidendi 11. märtsi 2013. aasta määrus — Pilkington Group versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Konkurents — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsuse avaldamine — Niisuguse taotluse rahuldamata jätmine, milles palutakse konfidentsiaalsena käsitleda väidetavalt ärisaladust puudutavaid andmeid — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisus — Fumus boni iuris — Huvide kaalumine)

18

2013/C 141/33

Kohtuasi T-552/12 R: Üldkohtu presidendi 11. märtsi 2013. aasta määrus — North Drilling versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Varade ja majanduslike ressursside külmutamine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine — Huvide kaalumine)

19

2013/C 141/34

Kohtuasi T-4/13 R: Üldkohtu presidendi 11. märtsi 2013 määrus — Communicaid Group versus Komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste hanked — Hankemenetlus — Keelekoolitusteenused — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Kohaldamise peatamise ja ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Võimaluse kaotamine — Suure ja korvamatu kahju puudumine — Kiireloomulisuse puudumine)

19

2013/C 141/35

Kohtuasi T-98/13: 20. veebruaril 2013 esitatud hagi — CMT versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Kohtuasi T-99/13: 20. veebruaril 2013 esitatud hagi — CMT versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Kohtuasi T-100/13: 20. veebruaril 2013 esitatud hagi — CMT versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Kohtuasi T-106/13: 20. veebruaril 2013 esitatud hagi — Synergy Hellas versus komisjon

21

2013/C 141/39

Kohtuasi T-118/13: 20. veebruaril 2013 esitatud hagi — Whirlpool Europe versus komisjon

22

2013/C 141/40

Kohtuasi T-129/13: 4. märtsil 2013 esitatud hagi — Alpiq RomIndustries ja Alpiq RomEnergie versus komisjon

22

2013/C 141/41

Kohtuasi T-131/13: 1. märtsil 2013 esitatud hagi — Lardini versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Lillekujutis)

23

2013/C 141/42

Kohtuasi T-138/13: 2. märtsil 2013 esitatud hagi — Evonik Oil Additives versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Kohtuasi T-155/13: 15. märtsil 2013 esitatud hagi — Zanjani versus nõukogu

24

2013/C 141/44

Kohtuasi T-161/13: 14. märtsil 2013 esitatud hagi — First Islamic Investment Bank versus nõukogu

24

2013/C 141/45

Kohtuasi T-172/13: 21. märtsil 2013 esitatud hagi — Novomatic versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Kohtuasi T-173/13: 20. märtsil 2013 esitatud hagi — Selo Medical versus Siseturu Ühtlustamise Amet — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Kohtuasi T-215/09: Üldkohtu 18. märtsi 2013. aasta määrus — Freistaat Sachsen versus komisjon

26

2013/C 141/48

Kohtuasi T-217/09: Üldkohtu 18. märtsi 2013. aasta määrus — Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen Dresden versus komisjon

26

2013/C 141/49

Kohtuasi T-49/12: Üldkohtu 12. märtsi 2013. aasta määrus — Lafarge versus komisjon

26

2013/C 141/50

Kohtuasi T-194/12: Üldkohtu 27. märtsi 2013 määrus — Advance Magazine Publishers versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


ET

 

Top