EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0885

Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění směrnice Rady 96/49/ES, pokud jde o použitelnost na tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery pro železniční přepravu nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2002) 4343)Text s významem pro EHP.

OJ L 308, 9.11.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; Implicitně zrušeno 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/885/oj

32002D0885Úřední věstník L 308 , 09/11/2002 S. 0044 - 0044


Rozhodnutí Komise

ze dne 7. listopadu 2002,

kterým se mění směrnice Rady 96/49/ES, pokud jde o použitelnost na tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery pro železniční přepravu nebezpečných věcí

(oznámeno pod číslem K(2002) 4343)

(Text s významem pro EHP)

(2002/885/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2001/6/ES [2], a zejména na čl. 6 odst. 4 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropské normy určující podrobné technické požadavky týkající se konstrukce, užití a podmínek přepravy tlakových sudů, nosičů tlakových lahví a kontejnerů pro železniční přepravu nebezpečných věcí ještě nebyly doplněny do přílohy směrnice 96/49/ES, protože související práce Evropského výboru pro normalizaci (CEN) dosud nebyly dokončeny.

(2) Je proto nezbytné prodloužit lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 směrnice 96/49/ES, ve kterých musí být tyto tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery v souladu s uvedenou směrnicí.

(3) Směrnice 96/49/ES by proto měla být změněna.

(4) Aby se předešlo veškerým právním nejistotám, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. července 2001,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 6 odst. 4 směrnice 96/49/ES se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

"Každý členský stát může zachovat vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 31. prosince 1996 týkající se konstrukce, užití a podmínek přepravy nových kontejnerů, nových tlakových sudů a nosičů tlakových lahví definovaných ve třídě 2 přílohy, které se liší od ustanovení této přílohy, dokud odkazy na normy pro konstrukci a užití kontejnerů, tlakových sudů a nosičů tlakových lahví nebudou do této přílohy zahrnuty se stejnou závazností jako ustanovení v příloze již obsažená, v každém případě však nejdéle do 30. června 2003. Tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery vyrobené před 1. červencem 2003 a ostatní nádrže vyrobené před 1. červencem 2001 a udržované na požadované úrovni bezpečnosti smějí být nadále užívány za původních podmínek.

Lhůty do 30. června 2003 a 1. července 2003 se prodlužují pro tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery, pro které nejsou stanoveny podrobné technické požadavky nebo pro které nebyly do přílohy zahrnuty dostatečné odkazy na příslušné evropské normy."

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2001.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. listopadu 2002.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 235. 17.9.1996, s. 25.

[2] Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 42.

--------------------------------------------------

Top