EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:308:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 308, 09 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 308
45e jaargang
9 november 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1991/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 8 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap 1
Verordening (EG) nr. 1992/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1993/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 5
Verordening (EG) nr. 1994/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 6
Verordening (EG) nr. 1995/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 7
*Verordening (EG) nr. 1996/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot vaststelling, voor het jaar 2003, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen 8
*Verordening (EG) nr. 1997/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven 9
*Verordening (EG) nr. 1998/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 902/2002 ten aanzien van de naam en adresgegevens van de controledienst 10
*Verordening (EG) nr. 1999/2002 van de Commissie van 8 november 2002 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad ten aanzien van de specifieke regeling voor ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee toe te kennen steun voor de wijnbouw 11
*Verordening (EG) nr. 2000/2002 van de Commissie van 8 november 2002 houdende aanpassing van sommige vangstquota voor 2002 op grond van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota 13
Verordening (EG) nr. 2001/2002 van de Commissie van 8 november 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 19
Verordening (EG) nr. 2002/2002 van de Commissie van 8 november 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 20
Verordening (EG) nr. 2003/2002 van de Commissie van 8 november 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 21
*Verordening (EG) nr. 2004/2002 van de Commissie van 8 november 2002 betreffende de procedure ter bepaling van het vlees- en vetgehalte van bepaalde producten in de sector varkensvlees 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/882/EC
*Besluit van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië 25
2002/883/EC
*Besluit van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina 28
Commissie
2002/884/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2002 betreffende de kennisgeving, krachtens artikel 95, leden 4 en 5, van het EG-Verdrag, door Nederland van nationale bepalingen inzake de beperking van het in de handel brengen en het gebruik van gecreosoteerd hout (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4116) (1) 30
2002/885/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 november 2002 tot wijziging van Richtlijn 96/49/EG van de Raad ten aanzien van de termijn waarop drukvaten, flessenbatterijen en tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor aan de richtlijn moeten voldoen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4343) (1) 44
2002/886/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 november 2002 tot wijziging van Richtlijn 94/55/EG van de Raad ten aanzien van de termijn waarop drukvaten, flessenbatterijen en tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de richtlijn moeten voldoen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4344) (1) 45
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top