EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0885

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2002 de modificare a datei începând cu care butoaiele sub presiune, cadrele de butelii și cisterne destinate transportului feroviar de mărfuri periculoase trebuie să fie conforme cu Directiva 96/49/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 4343] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 308, 9.11.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrogare implicită prin 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/885/oj

07/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

4


32002D0885


L 308/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 7 noiembrie 2002

de modificare a datei începând cu care butoaiele sub presiune, cadrele de butelii și cisterne destinate transportului feroviar de mărfuri periculoase trebuie să fie conforme cu Directiva 96/49/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2002) 4343]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/885/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind transportul feroviar de mărfuri periculoase (1), directivă modificată ultima dată de Directiva 2001/6/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Standardele europene de stabilire a specificațiilor tehnice detaliate privind fabricarea, utilizarea și condițiile de circulație pentru butoaiele sub presiune, cadrele de butelii și cisterne destinate transportului feroviar de mărfuri periculoase nu au fost încă adăugate anexei la Directiva 96/49/CE, deoarece lucrările de standardizare în domeniu ale CEN nu s-au încheiat încă.

(2)

Este deci necesar să se amâne termenele stabilite în articolul 6 alineatul (4) din Directiva 96/49/CE, termene până la care butoaiele sub presiune, cadrele de butelie și cisternele menționate anterior trebuie să se conformeze Directivei 96/49/CE.

(3)

Este deci necesar să se modifice Directiva 96/49/CE în consecință.

(4)

Pentru a evita orice incertitudine juridică, prezenta decizie trebuie să se aplice de la 1 iulie 2001,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 alineatul (4) din Directiva 96/49/CE, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Un stat membru poate să își mențină dispozițiile de drept intern în vigoare la 31 decembrie 1996 referitoare la fabricarea, utilizarea și condițiile de circulație ale noilor cisterne și noilor butoaie sub presiune și cadre de butelii, corespunzătoare clasei 2 din anexă, care se îndepărtează de dispozițiile din anexă, până când se adaugă anexei referințe la standarde de fabricație și de utilizare a cisternelor, butoaielor sub presiune și cadrelor de butelii cu aceeași obligativitate ca și dispozițiile pe care le conține, și aceasta până cel târziu la 30 iunie 2003. Butoaiele sub presiune, cadrele de butelii și cisterne fabricate înainte de 1 iulie 2003 și celelalte recipiente fabricate înainte de 1 iulie 2001 și menținute la nivelurile de securitate cerute pot fi încă utilizate în condițiile inițiale.

Termenele de 30 iunie 2003 și 1 iulie 2003 trebuie amânate pentru butoaiele de presiune, cadrele de butelii și cisterne pentru care nu există cerințe tehnice detaliate sau pentru care nu s-au adăugat în anexă suficiente trimiteri la standardele europene pertinente.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 iulie 2001.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2002.

Pentru Comisie

Loyola DE PALACIO

Vicepreședinte


(1)  JO L 235, 17.9.1996, p. 25.

(2)  JO L 30, 1.2.2001, p. 42.


Top